Od pondělí 12. srpna 2019 (00:00 h) do soboty 14. září 2019 (24:00 h), z důvodu opravy autobusového obratiště Polanka, dojde ke změně organizace dopravy v dané oblasti. Zastávky Polanka budou umístěny na ul. 1. května a z důvodu vzájemných přejezdů spojů mezi linkami budou na výlukou dotčených linkách č. 46, 53, 59 a 64 platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

  • Aktuální trasy linek č. 46, 53, 59 a 64 zůstávají beze změn.
    Pouze vybrané spoje linek č. 46 a 59 (směr Polanka) budou ze zastávky Polanka (na ul. 1. května) prodlouženy až na zastávku Požárnická.

Přemístěné zastávky

  • Polanka - pro linku č. 46 (směr Družební) a linku č. 59 (směr Mírové náměstí)
    se přemísťuje na ul. 1. května, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za výjezd z obratiště.
  • Polanka - pro linku č. 53 (směr Svinov mosty d.z.)
    se přemísťuje na ul. 1. května, na provizorní zastávku, cca 40 metrů za přechod pro chodce.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.