Od neděle 1. září 2019 (00:00 h) do neděle 8. září 2019 (24:00 h), z důvodu prodloužení uzávěry ul. 28. října u mostu M. Sýkory a pokračující rekonstrukce estakády Bazaly (uzávěra nájezdové rampy z ul. Bohumínské od náměstí J. Gagarina a uzávěra ul. Českobratrské ve směru od zmíněné nájezdové rampy z ul. Bohumínské po zastávku Stadion Bazaly), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 a 113. Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 105, 106, 108 a 109
  budou v obou směrech vedeny odklonem přes most Pionýrů (přes zastávku Most Pionýrů).
  Provoz na linkách bude zajištěn trolejbusy.
  Zastávky Most M. Sýkory a Nám. J. Gagarina (v obou směrech) nebudou spoje linek č. 105, 106, 108 a 109 dočasně obsluhovat.
  Navíc linka č. 106 (pouze spoje jedoucí přes Kamenec)
  bude v obou směrech v úseku Nová radnice – Revírní br. pokladna vedena odklonem po ul. Českobratrské (přes zastávky Most Pionýrů, Stadion Bazaly a Jaklovecká).
  Zastávky Most M. Sýkory, Nám. J. Gagarina, Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad (v obou směrech) nebudou spoje linky č. 106 dočasně obsluhovat.
 • Linky č. 101, 107, 111, 112 a 113
  budou v obou směrech u mostu M. Sýkory vedeny odklonem po ul. Biskupské a Havlíčkově nábřeží.
  Provoz na linkách bude zajištěn parciálními trolejbusy nebo autobusy.
  Zastávka Most M. Sýkory (stanoviště č. 2) bude přemístěna na stávající provizorní zastávku na ul. Biskupské.
  Navíc linky č. 111, 112 a 113 (pouze ve směru Michálkovice / Hlavní nádraží / Důl Heřmanice)
  budou v úseku Nám. J. Gagarina – Revírní br. pokladna vedeny odklonem po ul. Bohumínské (přes zastávku Kamenec), Dědičné (přes zastávku Bazaly) a Michálkovické (přes zastávku Všehrdův sad).
  Zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká (směr Revírní br. pokladna) nebudou spoje linek č. 111, 112 a 113 dočasně obsluhovat.

Organizace dopravy na zastávce Most M. Sýkory

JPG

Přemístěné zastávky

 • Most M. Sýkory (stanoviště č. 2) - pro linky č. 101 a 107
  se přemísťuje na ul. Biskupskou, na stávající provizorní zastávku, cca 50 metrů před křižovatku ul. 28. října x Sokolská třída x Biskupská.
 • Stadion Bazaly (směr Revírní br. pokladna) - pro linky č. 104, 106, 108 a 109
  se přemísťuje na ul. Českobratrskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů vpřed ve směru jízdy.

Zrušené zastávky

 • Most M. Sýkory (stanoviště č. 1,2,3) - pro linky č. 105, 106, 108 a 109
  se dočasně ruší.
 • Nám. J. Gagarina (oba směry) - pro linky č. 105, 106, 108 a 109
  se dočasně ruší.
 • Kamenec (oba směry) - pro linku č. 106
  se dočasně ruší.
 • Bazaly (oba směry) - pro linku č. 106
  se dočasně ruší.
 • Všehrdův sad (oba směry) - pro linku č. 106
  se dočasně ruší.
 • Stadion Bazaly (směr Revírní br. pokladna) - pro linky č. 111, 112 a 113
  se dočasně ruší.
 • Jaklovecká (směr Revírní br. pokladna) - pro linky č. 111, 112 a 113
  se dočasně ruší.

Organizace dopravy od 9. 9. 2019

Navazující výluka na linkách č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113

Od pondělí 9. září 2019 (00:00 h) do odvolání,
z důvodu pokračující rekonstrukce estakády Bazaly (uzávěra nájezdové rampy z ul. Bohumínské od náměstí J. Gagarina a uzávěra ul. Českobratrské ve směru od zmíněné nájezdové rampy z ul. Bohumínské po zastávku Stadion Bazaly), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113.
  Podrobněji 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.