V sobotu 14. září 2019 (v době od 06:00 h do 22:00 h), z důvodu konání kulturní akce Zažít Ostravu jinak a částečné uzávěry ul. Porubské a nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v Ostravě-Porubě, budou autobusové linky č. 37, 40 a 45 vedeny odklonem po místních komunikacích. Na lince č. 40 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 37
  bude v úseku Domov sester – Dělnická vedena v obou směrech odklonem po ul. 17. listopadu, Vřesinské (přes zastávku Poruba radnice) a po ul. Nad Porubkou.
  Zastávky Náměstí B. Němcové a Nábřeží nebudou linkou č. 37 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 40
  bude v úseku Poruba U Nemocnice – Poruba vozovna vedena v obou směrech odklonem po ul. 17. listopadu a Hlavní třídě (přes zastávku Alšovo náměstí).
  Zastávky Fakultní nemocnice, Náměstí B. Němcové, Nábřeží a Oblouk nebudou linkou č. 40 dočasně obsluhovány.
  Zastávka Věžičky (směr Oblouk) bude přemístěna naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).
  Na lince č. 40 budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících v úseku Poruba U Nemocnice – Studentské koleje.
 • Linka č. 45
  bude v úseku Malá strana – Poruba vozovna vedena v obou směrech odklonem po ul. Francouzské (přes provizorní zastávku Bytostav) a Hlavní třídě (přes zastávky Francouzská a Nezvalovo náměstí).
  Zastávka Oblouk nebude linkou č. 45 dočasně obsluhována.
  Zastávka Věžičky (směr Oblouk) bude přemístěna naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 37
  ze zastávky ÚAN v 05:22 h
  ze zastávky Studentská v 05:45 h
 • Linka č. 40
  ze zastávky Studentské koleje v 05:42 h
  ze zastávky Opavská v 05:34 h
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 05:27 h
  ze zastávky Nová huť hlavní brána v 05:12 h

První spoje jedoucí po své trase po ukončení výluky

 • Linka č. 37
  ze zastávky ÚAN v 21:42 h
  ze zastávky Studentská v 22:05 h
 • Linka č. 40
  ze zastávky Studentské koleje v 22:03 h
  ze zastávky Opavská v 21:54 h
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 22:07 h
  ze zastávky Nová huť hlavní brána v 21:57 h

Trasy linek

 • Linka č. 37 pojede v trase:
  Studentské koleje – Studentská – Domov sester – dále odklonem přes zastávku Poruba radnice – Dělnická – Svinov nádraží – Svinov mosty h.z. – Mariánskohorská – Ahepjukova – Českobratrská – ÚAN a zpět.
 • Linka č. 40 pojede v trase:
  Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – dále odklonem přes Alšovo náměstí – Poruba vozovna – Čistírny – Heyrovského – Duha – Opavská / Globus a zpět.
 • Linka č. 45 pojede v trase:
  Nová huť hlavní brána – Frýdecká – Shopping Park – Malá strana – dále odklonem přes zastávky Bytostav (provizorní), Francouzská, Nezvalovo náměstí – Poruba vozovna – Slavíkova / Garáže Poruba a zpět.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Fakultní nemocnice (oba směry) - pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Náměstí B. Němcové (oba směry) - pro linku č. 37
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Domov sester.
  Náměstí B. Němcové (oba směry) - pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Nábřeží (oba směry) - pro linku č. 37
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Poruba radnice.
  Nábřeží (oba směry) - pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Oblouk (oba směry) - pro linky č. 40 a 45
  se dočasně ruší.
 • Věžičky (směr Oblouk) - pro linky č. 40 a 45
  se přemísťuje na ul. Porubskou, na provizorní zastávku naproti autobusové zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).
 • Bytostav (oba směry) - pro linku č. 45
  se přemísťuje na ul. Francouzskou, na provizorní zastávky u křižovatky s ul. Ľudovíta Štúra.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.