V neděli 22. září 2019 (v době od 06:00 h do 18:00 h), z důvodu konání sportovní akce OSTRAVA!!! CITY MARATHON 2019 a částečné uzávěry Sokolské třídy, ul. Muglinovské a 28. října, dojde ke změně organizace autobusových a trolejbusových linek MHD.


Organizace dopravy autobusových linek

 • Linky č. 32, 33, 34, 52, 56, 67 a 68 (směr Důl Odra / Hlučín)
  zahájí svou jízdu na zastávce Křižíkova (na ul. Nádražní), z které přes autobusovou zastávku Muglinovská pokračují dále po svých trasách.
  Zastávka Vozovna trolejbusů (nástupní) nebude linkami č. 32, 33, 34, 52, 56, 67 a 68 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 49 (směr Michálkovice)
  zahájí svou jízdu na zastávce Křižíkova (na ul. Nádražní), z které přes autobusovou zastávku Muglinovská, přes provizorní zastávku Sad B. Němcové (na ul. Muglinovské, naproti zastávky pro směr Hlavní nádraží) pokračuje dále po své trase.
  Zastávky Vozovna trolejbusů (nástupní) a Sad B. Němcové (stanoviště č. 5) nebudou linkou č. 49 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  zahájí svou jízdu na zastávce Křižíkova (na ul. Nádražní), z které přes autobusovou zastávku Muglinovská pokračuje dále po své trase.
  Zastávky Vozovna trolejbusů (nástupní) a Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.

Přemístěné zastávky

 • Vozovna trolejbusů (nástupní) - pro linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 54, 56, 67 a 68
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Křižíkova (směr Muglinovská).
 • Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) - pro linku č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na autobusovou zastávku Muglinovská.
 • Sad B. Němcové (stanoviště č. 5) - pro linku č. 49 (směr Michálkovice)
  se přemísťuje na ul. Muglinovskou, na provizorní zastávku naproti zastávky Sad B. Němcové (směr Hlavní nádraží).

Organizace dopravy trolejbusových linek

 • Linky č. 101 a 106 (směr Hlavní nádraží)
  budou v úseku Most M. Sýkory – Nám. S. Čecha vedeny odklonem přes zastávky Husův sad, Důl Jindřich, Křižíkova, Muglinovská (autobusová zastávka na ul. Nádražní). V opačném směru se trasy linek nemění.
  Zastávky Nová radnice, Hornická poliklinika, Vozovna trolejbusů a Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) nebudou linkami č. 101 a 106 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 102 (směr Hlavní nádraží)
  bude v úseku Konzervatoř – Nám. S. Čecha vedena odklonem přes zastávky Důl Jindřich, Křižíkova, Muglinovská (autobusová zastávka na ul. Nádražní). V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Husův sad, Nová radnice, Hornická poliklinika, Vozovna trolejbusů a Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) nebudou linkou č. 102 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 108
  bude provozována autobusy.
  Zastávka Sad B. Němcové (stanoviště č. 5) nebude linkou č. 108 dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

 • Husův sad - pro linku č. 102 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Českobratrskou, na zastávku Konzervatoř (směr Hlavní nádraží).
 • Nová radnice - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Důl Jindřich (směr Hlavní nádraží).
 • Hornická poliklinika - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Důl Jindřich (směr Hlavní nádraží).
 • Vozovna trolejbusů - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Křižíkova (směr Hlavní nádraží).
 • Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na autobusovou zastávku Muglinovská.
 • Sad B. Němcové (stanoviště č. 5) - pro linku č. 108 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Muglinovskou, na provizorní zastávku naproti zastávky Sad B. Němcové (směr Hlavní nádraží).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.