V neděli 6. října 2019 (v době od 07:00 h do 20:00 h), z důvodu prací na tramvajové trati na ul. Plzeňské u zastávky Nová Ves vodárna, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 7, 11 a 17. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 7
  bude v úseku Nová Ves vodárna – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) vedena oběma směry odklonem přes zastávky Mariánské náměstí, Mírové náměstí a Ředitelství Vítkovic.
  NAD za linku č. 7 bude zavedena v úseku Nová Ves vodárna – Ferona – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a zpět.
  Zastávky Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) a Palkovského (v obou směrech) nebudou spoje NAD za linku č. 7 obsluhovat.
  Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) do protisměru.
 • Linka č. 11
  bude v úseku Mariánské náměstí – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) vedena oběma směry odklonem přes zastávky Mírové náměstí a Ředitelství Vítkovic.
  NAD za linku č. 11 bude zavedena v úseku Nová Ves vodárna – Ferona – Ředitelství Vítkovic a zpět.
  Zastávky Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) a Palkovského (v obou směrech) nebudou spoje NAD za linku č. 11 obsluhovat.
  Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) bude na zastávce Ředitelství Vítkovic do protisměru.
 • Linka č. 17
  bude v úseku Nová Ves vodárna – Dolní vedena oběma směry odklonem přes zastávky Mariánské náměstí, Mírové náměstí, Ředitelství Vítkovic a Palkovského.
  NAD za linku č. 17 bude zavedena v úseku Nová Ves vodárna – Ferona – Ředitelství Vítkovic a zpět.
  Zastávky Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) a Palkovského (v obou směrech) nebudou spoje NAD za linku č. 17 obsluhovat.
  Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) bude na zastávce Ředitelství Vítkovic do protisměru.
 • Přípoje linek č. 7, 11 a 12
  se na zastávce Palkovského dočasně ruší.
 • Zpoždění spojů linek č. 7 a 17
  bude cca 8 - 12 minut, z důvodu delších objízdných tras.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 7
  ze zastávky Výškovice v 06:23 h
  ze zastávky Vřesinská v 06:21 h
 • Linka č. 11
  ze zastávky Hlučínská v 06:27 h
  ze zastávky Zábřeh v 06:30 h
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 06:32 h
  ze zastávky Vřesinská v 06:23 h

Trasy linek

 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Vřesinská – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Zábřeh vodárna – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Hlučínská – Křižíkova – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Rodinná – Zábřeh vodárna – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Vřesinská – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Palkovského – Dolní – ÚMOb Jih – J. Kotase – Dubina a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 7 pojede v trase:
  Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (obsluhována pouze ve směru SPORT ARÉNA) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a zpět.
 • NAD za linky č. 11 a 17 pojede v trase:
  Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (obsluhována pouze ve směru Ředitelství Vítkovic) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitelství Vítkovic a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Nová Ves vodárna - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před přechod pro chodce.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca na úroveň tramvajové zastávky.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, ke sloupu veřejného osvětlení č. 7.
 • Střelnice - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávku, 18 metrů za sloup veřejného osvětlení č. 22.
 • Střelnice - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, ke sloupu veřejného osvětlení č. 23.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 18 metrů za přechod pro chodce, do odstavného pruhu.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu, 22 metrů za sloup veřejného osvětlení č. 63.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, ke sloupu veřejného osvětlení č. 94.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na přemístěnou tramvajovou zastávku Ferona (směr Nová Ves vodárna).
 • Palkovského - pro linku č. 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice).
  Palkovského - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Zábřeh).
 • Palkovského - pro linku č. 7 (směr Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Mírové náměstí).
  Palkovského - pro linku č. 11 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Mírové náměstí).
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linku č. 7 (nástupní, směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, do protisměru, na provizorní zastávku, před trakční sloup 53/42, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Ředitelství Vítkovic - pro NAD za linky č. 11 a 17 (nástupní, směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, do protisměru, na autobusovou zastávku linky č. 57 (směr Hulváky).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.