Od pátku 11. října 2019 (23:30 h) do neděle 13. října 2019 (20:00 h), z důvodu výměny kolejí na smyčce Výškovice, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 7 a 15. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linky č. 2, 7 a 15
  budou ze zastávky Kino Luna vedeny odklonem přes zastávku Svornosti až na konečnou zastávku Zábřeh. Zpětná trasa je shodná.
  NAD za linky č. 2, 7 a 15 bude zavedena v úseku Kino Luna – Výškovice a zpět.
  Spoje NAD za linky č. 2, 7 a 15 pojedou podle výlukového jízdního řádu (bude vyvěšen na zastávkových označnících).

Zrušené spoje

 • Ve dnech 12. a 13. října 2019 se ruší:
  spoje linky č. 2 jedoucí v 05:25 h ze zastávky Plynárny (směr Výškovice);
  spoje linky č. 2 jedoucí v 21:40 h ze zastávky Výškovice (směr Plynárny).

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 2
  ze zastávky Hlavní nádraží v 22:27 h
  ze zastávky Výškovice v 23:10 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Vřesinská v 22:52 h
  ze zastávky Výškovice v 23:20 h

Trasy linek

 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Mírové náměstí – Karpatská – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Vřesinská – Svinov mosty h.z. – Palkovského – Karpatská – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 15 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Rodinná – Rodimcevova – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 2, 7 a 15 pojede v trase:
  Kino Luna – 29. dubna – Nové Výškovice – Výškovice a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Kino Luna - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Výškovice).
 • 29. dubna - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku 29. dubna (směr Výškovice).
 • 29. dubna - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Výškovice - pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.