Od pátku 25. října 2019 (23:30 h) do neděle 27. října 2019 (20:00 h) a opakovaně od pátku 1. listopadu 2019 (23:30 h) do neděle 3. listopadu 2019 (20:00 h), z důvodu opravy tramvajového přejezdu v křižovatce ul. Opavská x Sjízdná (u zastávky Zahrádky), budou tramvajové linky č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava. Na linkách č. 4, 7, 8, 17, 43, NAD1, NAD2 a NTD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

NAD = Náhradní autobusová doprava
NTD = Náhradní tramvajová doprava

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 (ve směru do Poruby a Martinova)
  budou ukončeny na zastávce Hulváky.
  Pro pokračování jízdy do Poruby nebo Martinova
  nutno přestoupit na zastávce Hulváky na náhradní dopravu.
 • Při denním provozu
  bude náhradní doprava zajištěna
  autobusy NAD1 v trase Hulváky – Telekom.škola a zpět
  a dále tramvajemi NTD v trase Vřesinská – Telekom.škola – Martinov a zpět.
   Denní provoz / Daytime operation: PDF   JPG 
 • Při nočním provozu
  bude náhradní doprava zajištěna
  autobusy NAD1 v trase Hulváky – Vřesinská a zpět
  a autobusy NAD2 v trase Hulváky – Martinov a zpět.
   Noční provoz / Nighttime operation: PDF   JPG 

Organizace tramvajové dopravy - podrobněji

 • Linky č. 3, 4, 8, 9 a 19 (ve směru do Poruby a Martinova)
  budou ukončeny na tramvajové zastávce Hulváky (stanoviště č. 1).
  Na linkách č. 4 a 8 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Linky č. 7 a 17 (ve směru do Poruby)
  budou ze zastávky Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) odkloněny vpravo po ul. 28. října směrem do centra a ukončeny na tramvajové zastávce Hulváky (stanoviště č. 2).
  Na linkách č. 7 a 17 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • PŘESTUP CESTUJÍCÍCH:
  Nástupní zastávka na spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se zřizuje na zastávce Hulváky (na stanovišti č. 3).
  Nástupní zastávka na spoje linky č. 57
  se přemísťuje v rámci obratiště Hulváky, na provizorní zastávku, za vjezd do obratiště z ul. 28. října.
 • Veškeré noční přípoje linek č. 4-7, 4-18, 7-18, 9-19, 11-17
  budou ze zastávek Hulvácká, Karolina a Svinov mosty h.z. přesunuty na zastávku Hulváky, kde budou sloučeny s autobusy NAD1 a NAD2.
 • Linky č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 (ve směru z Poruby a Martinova)
  budou nahrazeny autobusy NAD1 a NAD2 nebo tramvajemi NTD (dle jízdního řádu náhradní dopravy).
 • Stanoviště zastávky Hulváky
   Zastávka / Tram stop: PDF   JPG 

Organizace autobusové dopravy - podrobněji

 • Odjezdy spojů linky č. 43
  budou z výchozích zastávek uspíšeny (o cca 3 - 5 minut) tak, aby byl cestujícím zajištěn přestup na autobusy NAD1 na zastávce Poruba vozovna.
  Na lince č. 43 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Odjezdy spojů linky č. 57
  budou v rámci obratiště Hulváky přemístěny ze stanoviště č. 5 na provizorní zastávku umístěnou za vjezdem do obratiště z ul. 28. října. Stanoviště č. 5 spoje linky č. 57 dočasně neobsluhují.

Organizace náhradní dopravy - podrobněji

 • Provoz náhradní dopravy
  bude rozdělen na denní a noční (dle jízdního řádu náhradní dopravy).
  Na linkách NAD1, NAD2 a NTD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Při denním provozu
  bude náhradní doprava zajištěna autobusy NAD1 v trase Hulváky – Telekom.škola a zpět a dále tramvajemi NTD v trase Vřesinská – Telekom.škola – Martinov a zpět.
 • PŘESTUP CESTUJÍCÍCH:
  Nástupní zastávka na denní spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se zřizuje na ul. Francouzské na provizorní zastávce Telekom.škola umístěné před křižovatkou s ul. Opavskou.
 • Při nočním provozu
  bude náhradní doprava zajištěna autobusy NAD1 v trase Hulváky – Vřesinská a zpět a autobusy NAD2 v trase Hulváky – Martinov a zpět.

Poslední spoje jedoucí po své trase vždy před zahájením výluky

 • Linka č. 3
  ze zastávky Dubina v 22:43 h
  ze zastávky Poruba vozovna v 22:21 h
 • Linka č. 4
  ze zastávky Nová huť jižní brána v 22:51 h
  ze zastávky Martinov v 22:35 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Výškovice v 22:58 h
  ze zastávky Vřesinská v 22:52 h
 • Linka č. 8
  ze zastávky Hlavní nádraží v 23:09 h
  ze zastávky Vřesinská v 22:21 h
 • Linka č. 9
  ze zastávky Plynárny v 22:57 h
  ze zastávky Vřesinská v 22:48 h
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 23:07 h
  ze zastávky Vřesinská v 22:44 h
 • Linka č. 19
  ze zastávky Martinov v 22:50 h

Trasy linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – Poliklinika – Jubilejní kolonie – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Hulváky.
 • Linka č. 4 pojede v trase:
  Nová huť jižní brána – Hranečník – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Hulváky.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Karpatská – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves vodárna – Hulváky.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Elektra – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Hulváky.
 • Linka č. 9 pojede v trase:
  Plynárny – Elektra – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Hulváky.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – ÚMOb Jih – Dolní – Hulvácká – Nová Ves vodárna – Hulváky.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Dubina – Poliklinika – Jubilejní kolonie – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Hulváky.

Trasy náhradní dopravy

 • Denní spoje NTD (za linky č. 3, 4, 7, 8 a 17) pojedou v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Telekom.škola (přestup na/z NAD1) – Sokolovská – B. Nikodéma – Martinov a zpět.
 • Denní spoje NAD1 (za linky č. 3, 4, 7, 8 a 17) pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Zahrádky – Třebovická – Telekom.škola (přestup na/z NTD) a zpět.
 • Noční spoje NAD1 (za linky č. 3, 7, 8, 9 a 17) pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Zahrádky – Třebovická – Telekom.škola – Poruba vozovna – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Vřesinská a zpět.
 • Noční spoje NAD2 (za linky č. 4 a 19) pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Zahrádky – Třebovická – Sokolovská – Čistírny – B. Nikodéma – Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Hulváky - Nástupní zastávka na spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se zřizuje na zastávce Hulváky (na stanovišti č. 3).
 • Hulváky - Nástupní zastávka na spoje linky č. 57
  se přemísťuje v rámci obratiště Hulváky, na provizorní zastávku, za vjezd do obratiště z ul. 28. října.
 • Nová Ves vodárna - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na BUS zastávku (směr Mírové náměstí).
 • Nová Ves vodárna - pro denní spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. 28. října, za křižovatku, na BUS zastávku (směr Hulváky).
  Nová Ves vodárna - pro noční spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 33 metrů před přechod pro chodce.
 • Svinov mosty h.z. - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na BUS zastávku Svinov mosty h.z (směr Poruba).
 • Svinov mosty h.z. - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na BUS zastávku Svinov mosty h.z. (směr centrum).
 • Zahrádky - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 50 metrů před křižovatku ul. Opavská x Sjízdná.
 • Zahrádky - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku ul. Opavská x Sjízdná.
 • Třebovická - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 33 metrů za přechod pro chodce.
 • Třebovická - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 22 metrů za přechod pro chodce.
 • Telekom.škola - pro noční spoje NAD1 (směr Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů před přechod pro chodce.
 • Telekom.škola - Nástupní zastávka na denní spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se zřizuje na ul. Francouzské na provizorní zastávce Telekom.škola umístěné před křižovatkou s ul. Opavskou.

  Telekom.škola - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku.
 • Poruba vozovna - pro noční spoje NAD1 (směr Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 120 metrů za křižovatku s ul. Sokolovskou.
 • Poruba vozovna - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na stejnojmennou zastávku firmy ARRIVA Morava (směr Svinov).
 • Rektorát VŠB - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, do prostoru parkoviště.
 • Sokolovská - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Martinov).
 • Sokolovská - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Třebovická).
 • Čistírny - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Čistírny (směr Duha).
 • Čistírny - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Čistírny (směr Poruba vozovna).
 • Bedřicha Nikodéma - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Duha).
 • Bedřicha Nikodéma - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Poruba vozovna).
 • Dílny DP Ostrava - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Duha).
 • Dílny DP Ostrava - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Poruba vozovna).
 • Martinov - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Martinov (směr Poruba vozovna).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 


Související výluka na linkách č. 43, 44, 46 a 54

Od čtvrtku 24. října 2019 (07:00 h) do pátku 8. listopadu 2019 (18:00 h),
z důvodu opravy tramvajového přejezdu v křižovatce ul. Opavská x Sjízdná (u zastávky Zahrádky), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 43, 44, 46 a 54. Průjezd přes opravovaný přejezd bude omezen.
  Podrobněji