V sobotu 15. února 2020 (od 07:00 h do 11:00 h), z důvodu prací podél tramvajové tratě na ul. Místecké, dojde ke změně organizace dopravy tramvajové linky č. 1 a zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD) ve vyloučeném úseku.

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude v úseku zastávek Dolní Vítkovice – Hrabůvka,kostel vedena oběma směry odklonem přes zastávky Vítkovice,Mírové nám., SPORT ARÉNA a Jubilejní kolonie.
  Zpoždění linky č. 1 bude po projetí odklonové trasy cca 6-7 minut.
  NAD za linku č. 1 bude zavedena v úseku zastávek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Hrabůvka,kostel a zpět.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 1
  ze zastávky Dubina v 06:41 h
  ze zastávky Hlavní nádraží v 06:35 h

Zpoždění linky

 • Linka č. 1 (směr Dubina)
  bude v úseku zastávek Hrabůvka,kostel – Dubina zpožděna o cca 6 minut.
 • Linka č. 1 (směr Hlavní nádraží)
  bude v úseku zastávek Dolní Vítkovice – Hlavní nádraží zpožděna o cca 7 minut.

Trasa linky

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Dolní Vítkovice – dále odklonem přes zastávky Vítkovice,Mírové nám., SPORT ARÉNA, Jubilejní kolonie až na zastávku Hrabůvka,kostel – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 pojede v trase:
  Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Hrabůvka,kostel a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Český dům - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Český dům - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku příměstských linek (směr ÚAN).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Hrabůvka,kostel - pro NAD za linku č. 1 (směr Dolní Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hrabůvka,Benzina).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.