O víkendech 14.-15., 21.-22. a 28.-29. března 2020 (vždy od soboty 07:00 h do neděle 17:00 h), z důvodu prací v kolejišti u bývalé smyčky Výstaviště, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4, 12 a 14. Ve vyloučeném úseku bude za linky č. 4 a 12 zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Karolina. Linka č. 14 bude plně nahrazena autobusy NAD ve dvou odklonových trasách.

Organizace dopravy

 • Linky č. 4 a 12
  budou ze zastávky Karolina vedeny v obou směrech odklonem po ul. Nádražní (přes zastávky Elektra, Stodolní, Důl Jindřich) až na konečnou zastávku Mor. Ostrava,Plynárny.
  NAD za linky č. 4 a 12 bude zavedena v úseku Karolina – Hranečník – Nová huť již.brána a zpět. V trase linky budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
  Zastávky Výstaviště a U Hradu nebudou spoji NAD za linky č. 4 a 12 obsluhovány.
  Zastávka Teplotechna, z důvodu uzávěry ul. Počáteční, nebude spoji NAD za linku č. 4 obsluhována o víkendech 21.-22. a 28.-29. března 2020 (vždy od soboty 07:00 h do neděle 17:00 h).
 • Linka č. 14
  bude plně nahrazena autobusy NAD v trase Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové (stanoviště č. 1) – Důl Jindřich – Most M.Sýkory – Hranečník – Nová huť již.brána a zpět v trase Nová huť již.brána – Hranečník – Most M.Sýkory – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové (stanoviště č. 6) – Přívoz,Hlučínská.
  Zastávky Výstaviště, Elektra, Stodolní (všechny v obou směrech) a Důl Jindřich, Křižíkova, Muglinovská (všechny ve směru Přívoz,Hlučínská) nebudou spoji NAD za linku č. 14 obsluhovány.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 4
  ze zastávky Nová huť již.brána v 06:27 h
  ze zastávky Martinov v 05:35 h
 • Linka č. 12
  ze zastávky Hranečník v 06:52 h
  ze zastávky Dubina v 06:04 h
 • Linka č. 14
  ze zastávky Nová huť již.brána v 06:17 h
  ze zastávky Přívoz,Hlučínská v 04:56 h

Trasy linek

 • Linka č. 4 pojede v trase:
  Martinov – Třebovická – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina (přestup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – ÚMOb Jih – Palkovského – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Karolina (přestup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 4 a 12 pojede v trase:
  Karolina – Důl Zárubek – Hradní náměstí – Hranečník – Teplotechna* – Osada Míru – Kunčičky,kostel – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hl.brána – Nová huť již.brána a zpět.
 • NAD za linku č. 14 (směr Nová huť již.brána) pojede v trase:
  Přívoz,Hlučínská – Důl Odra – Sad B.Němcové (stanoviště č. 1) – Muglinovská – Křižíkova – Důl Jindřich – Most M.Sýkory – Hranečník (stanoviště č. 6) – Osada Míru – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hl.brána – Nová huť již.brána.
  NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská) pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Nová huť hl.brána – Nová huť učiliště – Vratimovská – Osada Míru – Hranečník (stanoviště č. 1) – Most M.Sýkory – Nová Radnice – Horn.Poliklinika – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové (stanoviště č. 6) – Důl Odra – Přívoz,Hlučínská.

* - Zastávka Teplotechna, z důvodu uzávěry ul. Počáteční, nebude spoji NAD za linku č. 4 obsluhována o víkendech 21.-22. a 28.-29. března 2020 (vždy od soboty 07:00 h do neděle 17:00 h).

Přemístěné zastávky

 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 2) - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 6).
 • Muglinovská - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 6).
 • Křižíkova - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Vozovna trolejbusů (směr Sad B.Němcové).
 • Důl Jindřich - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Nová Radnice (směr Sad B.Němcové).
 • Stodolní - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Sad B.Němcové).
 • Elektra - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Sad B.Němcové).
 • Výstaviště - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Nová huť již.brána / Hranečník)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Karolina (směr Hranečník).
  Výstaviště - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště - pro linky č. 4 a 12 (směr Martinov / Dubina)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Karolina (směr Náměstí Republiky).
  Výstaviště - pro NAD za linku č. 14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M.Sýkory (směr Sad B.Němcové).
 • U Hradu - pro NAD za linku č. 4 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Hradní náměstí).
 • U Hradu - pro NAD za linku č. 4 (směr Karolina)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Důl Alexander).
 • Důl Zárubek - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Nová huť již.brána / Hranečník)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Hradní náměstí).
 • Důl Zárubek - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Karolina)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Důl Alexander).
 • Hranečník - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Hranečník (stanoviště č. 6).
 • Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na provizorní zastávku na ul. Počáteční (před křižovatku s ul. Šenovskou)**.
  Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Hranečník (stanoviště č. 6)***.
 • Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Karolina)
  se přemísťuje na provizorní zastávku na ul. Počáteční (do křižovatky s ul. Šenovskou)**.
  Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Karolina)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Hranečník (stanoviště č. 1)***.
 • Nová huť hl.brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Nová huť hl.brána (stanoviště č. 7).
 • Nová huť hl.brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Karolina / Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce na ul. Vratimovské.
 • Nová huť již.brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Karolina / Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce na ul. Vratimovské.

** - Přemístění platné o víkendu 14.-15. března 2020 (od soboty 07:00 h do neděle 17:00 h).
*** - Přemístění platné o víkendech 21.-22. a 28.-29. března 2020 (vždy od soboty 07:00 h do neděle 17:00 h).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.