Ve dnech 23., 24., 30. a 31. května 2020 (vždy v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu podbíjení kolejí na ul. Plzeňské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 12 a 17. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 12
  bude v úseku Josefa Kotase – Ředitel.Vítkovic vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
  Zpoždění linky č. 12 bude po projetí odklonové trasy cca 2 minuty.
  Nezávazné přípoje mezi linkami č. 7 a 12 budou na zastávce Palkovského dočasně zrušeny.
  NAD za linku č. 12 bude zavedena v úseku Josefa Kotase – Tylova – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.
  Přestup cestujících na/z NAD za linku č. 12 bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) do protisměru.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Kotase), Dolní (směr SPORT ARÉNA) a Palkovského (v obou směrech) spoje NAD za linku č. 12 neobsluhují.
 • Linka č. 17
  bude v úseku Josefa Kotase – Hulvácká vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
  Zpoždění linky č. 17 bude po projetí odklonové trasy cca 4 minuty.
  NAD za linku č. 17 bude zavedena v úseku Josefa Kotase – Tylova – Ferona a zpět.
  Přestup cestujících z NAD na TRAM linku č. 17 (směr Poruba,vozovna) bude na zastávce Ferona do protisměru.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Kotase) a Hulvácká (směr Ferona) spoje NAD za linku č. 17 neobsluhují.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 12
  ze zastávky Dubina v 06:43 h
  ze zastávky Hranečník v 06:32 h
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 06:32 h
  ze zastávky Poruba,vozovna v 06:30 h

Trasy linek

 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – dále odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) až na zastávku Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Karolina – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – dále odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) až na zastávku Hulvácká – Ferona – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická – Poruba,vozovna a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 12 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr SPORT ARÉNA) – Tylova – Dolní (pouze směr Josefa Kotase) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.
 • NAD za linku č. 17 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr Ferona) – Tylova – Dolní – Hulvácká (pouze směr Josefa Kotase) – Ferona a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Josefa Kotase - pro TRAM linky č. 12 a 17 (směr Hranečník / Poruba,vozovna s odklonem přes Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na TRAM zastávku Josefa Kotase (směr Hrabůvka,kostel).
  Josefa Kotase - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona přes Tylova)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní zastávku, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na BUS zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Bělský les).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na BUS zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Rodinná - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel.Vítkovic), cca 23 metrů za přechod pro chodce.
  Dolní - pro NAD za linku č. 17 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Dolní - pro NAD za linky č. 12 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Hulvácká - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Ferona - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 40 metrů zpět.
 • Palkovského - pro TRAM linku č. 12 (směr Dubina s odklonem přes Hrabůvka,kostel)
  se přemísťuje na ul. Zvávodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Dubina).
  Palkovského - pro NAD za linku č. 12 (směr Josefa Kotase přes Tylova)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Palkovského - pro TRAM linku č. 12 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel.Vítkovic).
  Palkovského - pro NAD za linku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel.Vítkovic), cca 23 metrů za přechod pro chodce.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.