Od soboty 5. prosince 2020 (07:00 h) do neděle 6. prosince 2020 (17:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. Palkovského, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 7, 11 a 12. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 7 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 2
  bude mít ve dnech 5. a 6. prosince 2020 zrušeny spoje s odjezdy v 04:41 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Výškovice) a v 21:35 h ze zastávky Výškovice (směr Mor. Ostrava,Plynárny).
 • Linka č. 3
  bude mít prodlouženu trasu ze zastávky Mariánské náměstí až na zastávku Hulváky jako náhrada za linku č. 11.
 • Linka č. 7
  bude v úseku SPORT ARÉNA – Nová Ves,vodárna odkloněna oběma směry přes zastávky Vítkovice,Mírové nám. a Mariánské náměstí. V nočních hodinách bude linka č. 7 uspíšena o cca 5 minut v úseku Výškovice – SPORT ARÉNA.
  NAD za linku č. 7
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA – Ferona – Nová Ves,vodárna a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves,vodárna) nebudou spoji NAD za linku č. 7 obsluhovány!
 • Linka č. 11 (denní spoje)
  pojede po své trase v úseku Zábřeh – Nádraží Vítkovice a zpět. Na zastávce Nádraží Vítkovice bude linka ukončena.
  NAD za linku č. 11 (za denní spoje)
  bude zavedena v úseku Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA – Ferona – Hulváky a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky) a Nová Ves,vodárna (směr Hulváky) nebudou denními spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • Linka č. 11 (noční spoje)
  bude v úseku SPORT ARÉNA – Mariánské náměstí odkloněna oběma směry přes zastávky Vítkovice,Mírové nám. a Mariánské náměstí.
  NAD za linku č. 11 (za noční spoje)
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA – Ferona – Hulváky – Mariánské náměstí a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky) a Nová Ves,vodárna (směr Hulváky) nebudou nočními spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • Linka č. 12
  bude v úseku Dolní – Mariánské náměstí odkloněna oběma směry přes zastávku Nová Ves,vodárna.
  NAD za linku č. 12
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry) nebudou spoji NAD za linku č. 12 obsluhovány!

Trasy linek

 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Karpatská – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská a zpět.
 • Linka č. 11 (denní spoje) pojede v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice a zpět.
 • Linka č. 11 (noční spoje) pojede v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Karolina – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – ÚMOb Jih – Dolní – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Dům energetiky – Karolina – Hranečník a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 7 pojede v trase:
  Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr SPORT ARÉNA) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské).
 • NAD za linku č. 11 (za denní spoje) pojede v trase:
  Nádráží Vítkovice – Most Čs. armády – Městský stadion – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Hulvácká (pouze směr Nádraží Vítkovice) – Ferona – Střelnice – Nová Ves,vodárna (pouze směr Nádraží Vítkovice) – Hulváky a zpět.
 • NAD za linku č. 11 (za noční spoje) pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Hulvácká (pouze směr Nádraží Vítkovice) – Ferona – Střelnice – Nová Ves,vodárna (pouze směr Nádraží Vítkovice) – Hulváky – Prostorná – Daliborova – Mariánské náměstí a zpět.
 • NAD za linku č. 12 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Pohraniční – Železárenská – Mariánské náměstí a zpět po stejné trase ze zastávky Dům energetiky.

Přemístěné zastávky

 • Mariánské náměstí - pro NAD za linku č. 11 (za noční spoje směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. 1. máje, do protisměru, na provizorní zastávku, před křižovatku s ul. 28. října.
 • Hulváky - pro NAD za linku č. 11 (za denní spoje směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na stanoviště č. 3 (nástupní zastávka pro trolejbusové linky).
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 7 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 80 metrů zpět proti směru jízdy.
  Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky / Mariánské náměstí)
  se dočasně ruší.
 • Střelnice - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávkou.
 • Střelnice - pro NAD za linku č. 7 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
  Střelnice - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky / Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. U Koupaliště, na provizorní zastávku, cca 60 metrů za křižovatku ul. Plzeňská x U Koupaliště.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr Nová Ves,vodárna / Hulváky / Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu.
 • Hulvácká - NAD za linky č. 7 a 11 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu v úrovni tramvajové zastávky.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr Nová Ves,vodárna / Hulváky / Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na přemístěnou zastávku Ferona (směr Mariánské náměstí).
 • Palkovského - pro TRAM linku č. 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice).
  Palkovského - pro NAD za linku č. 11 (za denní spoje směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
  Palkovského - pro TRAM linku č. 11 (noční spoje směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Nádraží Vítkovice).
  Palkovského - pro NAD za linku č. 12 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • Palkovského - pro NAD za linku č. 7 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
  Palkovského - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky / Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
  Palkovského - pro TRAM linku č. 12 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku Hulvácká (směr Dubina).
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linky č. 11 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice) a č. 12 (nástupní)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr Nová Ves,vodárna / Hulváky / Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (za denní spoje směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 170 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (za denní spoje směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 140 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za linku č. 11 (za denní spoje směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za zastávku linky č. 96.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.