PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do pátku 18. června 2021 (24:00 h)!

Od pondělí 12. dubna 2021 (00:00 h) do pondělí 14. června 2021 (24:00 h) do pátku 18. června 2021 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Pavlovova, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 6, 11 a 15. Linka č. 6 bude vedena jako okružní přes ÚMOb Jih. Za linku č. 11 bude do Zábřehu a zpět zavedena náhradní autobusová doprava - NAD (linka X11). Linka č. 15 bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy. Na linkách č. 3, 6, 7, 10, 11, X11, 15 a 17 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 6 (ranní spoje)
  bude vedena jako okružní v trase Mor. Ostrava,Plynárny – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítkovice (stan.č.4) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,kostel – ÚMOb Jih – Rodinná – Nádraží Vítkovice (stan.č.2) – Kolonie Jeremenko – Mor. Ostrava,Plynárny.
  Linka č. 6 (odpolední spoje)
  bude vedena jako okružní v trase Mor. Ostrava,Plynárny – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítkovice (stan.č.1) – Rodinná – ÚMOb Jih – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice (stan.č.3) – Kolonie Jeremenko – Mor. Ostrava,Plynárny.
  NAD za linku č. 6
  nebude zavedena. Cestující mohou využít pro jízdu do Zábřehu a zpět spoje linky X11 (přestup na Nádraží Vítkovice) nebo pro jízdu do Výškovic a zpět spoje linky č. 15 (přestup na Náměstí Ostrava-Jih).
 • Linka č. 11
  bude ve směru do Zábřehu ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.
  Pro pokračování jízdy směr Zábřeh
  nutno přestoupit na zastávce Most Čs. armády do protisměru na náhradní autobusovou dopravu (linku X11).

  NAD za linku č. 11 (linka X11)
  bude zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítkovice (stan.č.9) – Most Čs. armády – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Zábřeh a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Zábřeh) a Kpt.Vajdy (oba směry)
  nebudou linkou X11 obsluhovány.
 • Linka č. 15
  bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy.
  NAD za linku č. 15
  bude zavedena v úseku zastávek Dubina – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Výškovice a zpět.
  Zastávky Rodinná (oba směry), Kpt.Vajdy (oba směry) a ÚMOb Jih (směr Výškovice)
  nebudou spoji NAD za linku č. 15 obsluhovány.

  Uvedená změna organizace dopravy na lince č. 15
  je v platnosti již od 2. dubna 2021 a bude kontinuálně pokračovat až do ukončení této výluky.
 • Na linkách č. 3, 6, 7, 10, 11, X11, 15 a 17
  budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
  U linek č. 3, 7, 10 a 17 se mění pouze časové polohy spojů, trasy se nemění.

Výlukové jízdní řády

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 6 (ranní spoje) pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Plynárny – Náměstí Republiky – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítkovice (stan.č.4) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,kostel – ÚMOb Jih – Rodinná – Nádraží Vítkovice (stan.č.2) – Kolonie Jeremenko – Náměstí Republiky – Mor. Ostrava,Plynárny.
  Linka č. 6 (odpolední spoje) pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Plynárny – Náměstí Republiky – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítkovice (stan.č.1) – Rodinná – ÚMOb Jih – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice (stan.č.3) – Kolonie Jeremenko – Náměstí Republiky – Mor. Ostrava,Plynárny.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Plynárny – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 11 (linka X11) pojede v trase:
  Nádraží Vítkovice (stan.č.9) – Most Čs. armády – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Zábřeh a zpět.
 • NAD za linku č. 15 pojede v trase:
  Dubina – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Výškovice a zpět.

Orientační schémata zastávek

 • Stanoviště zastávky Dubina
  se změnou u linky č. 15.
   PDF   JPG 
 • Stanoviště zastávky Nádraží Vítkovice
  se změnou u linek č. 6, 11 a X11.
   PDF   JPG 
 • Stanoviště zastávky Zábřeh,vodárna
  se změnou u linek č. 6, 11, X11 a 15.
   PDF   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Nádraží Vítkovice - pro okružní linku č. 6 (ranní spoje, směr Jubilejní kolonie)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 4 (ulice Na Obvodu).
  Nádraží Vítkovice - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 9 (ulice U Nádraží).
 • Nádraží Vítkovice - pro linku č. 6 (odpolední spoje, směr Mor. Ostrava,Plynárny)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 3 (ulice Na Obvodu).
  Nádraží Vítkovice - pro linku č. 11 (směr Mor. Ostrava,Plynárny)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 5 (zastávka ve smyčce).

  NÁDRAŽÍ VÍTKOVICE
  Orientační schéma zastávky

  se změnou u linek č. 6, 11 a X11.

   PDF   JPG 

 • Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 25 metrů za tramvajovou zastávku.
 • 29. dubna - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky.
 • 29. dubna - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku 29. dubna (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vítkovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Náměstí SNP).
 • Kino Luna - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Výškovice).
 • Kotva - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vítkovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, před křižovatku ul. Výškovická x Čujkovova x Volgogradská, cca 80 metrů před tramvajovou zastávku Kotva.
 • Kotva - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, za křižovatku ul. Výškovická x Čujkovova x Volgogradská, cca na úroveň tramvajové zastávky Kotva.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vítkovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů za křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů před křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Rodimcevova - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vítkovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 50 metrů před křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodimcevova - pro NAD za linky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před sjezd na ul. Rudnou.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na autobusovou zastávku Hotel Bělský les (směr Výškovice).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávkou ÚMOb Jih (směr Dubina).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na autobusovou zastávku Hotel Bělský les (směr Výškovice).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Sámova (směr Výškovice).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Bělský les).
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před tramvajovou zastávku.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku příměstských linek.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Dubina - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje v rámci přestupního terminálu Dubina na stanoviště č. 3.

Zrušené zastávky

 • Kpt.Vajdy (oba směry)
  nebudou dočasně obsluhovány a po dobu konání výluky se ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...přečtěte si: Stavba moderní tramvajové trati na ulici Pavlovova v Ostravě zahájena