AKTUALIZOVÁNO na nový termín konání z důvodu posunu ukončení 4. etapy a změny konání dalších etap!

Od pátku 28. května 2021 (07:00 h) do pátku 25. června 2021 (07:00 h) Od pondělí 31. května 2021 (07:00 h) do pátku 23. července 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Nové Bělé (5. etapa) a s ní související částečné silniční uzávěry ul. Mitrovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55.

Organizace dopravy

 • Linka č. 50 (pouze spoj začínající na zastávce U Balcara směr Hrabůvka,Poliklinika)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara. Nástupní zastávka pro tento spoj se přemísťuje na zastávku Nová Bělá,křižovatka (u prodejny VITAMIN). Ostatní spoje linky č. 50 pojedou po své trase beze změn.
  Zastávka U Balcara (nástupní) nebude linkou č. 50 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 55 (směr Hrabůvka,Poliklinika)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara a v úseku zastávek Dubina – Nová Bělá,úřad bude vedena odklonem po ul. Kokešově a ul. Krmelínské s obsloužením pouze zastávky Nová Bělá,křižovatka u prodejny VITAMIN.
  V opačném směru pojede linka po své trase bez odklonu - mimo zastávku U Balcara, která nebude obsluhována z důvodu zjednosměrnění ul. Mitrovické.
  Zastávky U Balcara (oba směry) nebudou linkou č. 55 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 55 (směr Hrabůvka,Poliklinika přes Nová Bělá,Krmelínská)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara a v úseku zastávek Dubina – Nová Bělá,úřad bude vedena po ul. Kokešově a ul. Krmelínské s obsloužením všech zastávek v trase a navíc zastávky Nová Bělá,křižovatka u prodejny VITAMIN.
  V opačném směru pojede linka po své trase bez odklonu - mimo zastávku U Balcara, která nebude obsluhována z důvodu zjednosměrnění ul. Mitrovické.
  Zastávky U Balcara (oba směry) nebudou linkou č. 55 dočasně obsluhovány.

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 55
  (směr Hrabůvka,Poliklinika)

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 55
  (směr Hrabůvka,Poliklinika přes Nová Bělá,Krmelínská)

   JPG 

Přemístěné zastávky

 • U Balcara - pro linku č. 50 (pro spoj začínající na zastávce U Balcara směr Hrabůvka,Poliklinika)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,křižovatka (u prodejny VITAMIN).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Poliklinika)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,křižovatka (u prodejny VITAMIN).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Poliklinika přes Nová Bělá,Krmelínská)
  se dočasně ruší.
 • U Balcara - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na zastávku Nová Bělá,křižovatka (směr Výškovice).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Výškovice od Nová Bělá,Krmelínská)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,křižovatka (u prodejny VITAMIN).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.