PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do středy 30. června 2021 (24:00 h)!

Od čtvrtku 1. dubna 2021 (00:00 h) do pondělí 31. května 2021 (24:00 h) do středy 30. června 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Polance (1. etapa) a s ní související silniční uzávěry ul. 1. května, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46, 59 a 76. V úseku zastávek Jelínkova – Hraničky bude zavedena náhradní doprava označená jako linka X46. Na linkách č. 46, X46, 53, 59 a 76 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 46
  bude v úseku zastávek Jelínkova – Polanka,střed vedena odklonem po trase linky č. 76 (přes Přemyšov).
  Zastávky Fibichova, Zelenina, U Olší, Kovošrot, Štěrkopísek, Dolní Polanka, Hraničky a Horní Polanka nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány. Obsloužení uvedených zastávek, kromě zastávky Horní Polanka, bude zajištěno linkou X46.
 • Linka X46 (náhradní doprava)
  bude zavedena v trase: Jelínkova – Fibichova – Zelenina – U Olší – Kovošrot – Štěrkopísek – Dolní Polanka – Hraničky a zpět, jako náhrada za linku č. 46.
 • Linka č. 53
  pojede po své trase, dojde pouze k úpravě jízdního řádu.
 • Linka č. 59
  bude na své trase ukončena na zastávce Hraničky.
  Zastávky Horní Polanka, Polanka,střed, Skotnice a Polanka nebudou linkou č. 59 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 76
  bude ze zastávky Polanka,U Cihelny odkloněna na zastávku Polanka.
  Zastávky Horní Polanka a Hraničky nebudou linkou č. 76 dočasně obsluhovány.
 • Všechny přípoje mezi linkami č. 46, 53 a 59 na zastávce Polanka
  budou, po dobu konání výluky, zrušeny.

Výlukové jízdní řády

Přemístěné zastávky

 • Polanka,střed (směr Polanka)
  se přemísťuje na ul. Janovskou, na provizorní zastávku, cca 40 metrů před křižovatku s ul. 1. května.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 26 a 59