AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost byla ukončena v pátek 17. prosince 2021 (cca v 09:00 h)!

Od středy 2. června 2021 (16:00 h) do odvolání do pátku 17. prosince 2021 (cca 09:00 h), z důvodu rekonstrukce mostu přes Porubku na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 58 a 78. Uvedené linky budou v jednom směru vedeny odklonem po místních komunikacích.

Organizace dopravy

 • Linka č. 58 (směr Poruba,radnice)
  bude v úseku zastávek Domov,sester – Poruba,radnice vedena odklonem po nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, po ul. Klimkovické a Vřesinské až na konečnou zastávku Poruba,radnice.
  V opačném směru pojede linka po své trase - mimo zastávku Splavní, která nebude obsluhována z důvodu prací na rekonstrukci mostu přes Porubku.
  Zastávka Splavní nebude linkou č. 58 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 78 (směr Hrabová,PZ jih)
  bude po odjezdu ze zastávky Fakultní nemocnice vedena po ul. 17. listopadu, dále odklonem po nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, po ul. Klimkovické a Vřesinské. Z křižovatky ul. Vřesinská x 17. listopadu pokračuje po své trase.
  V opačném směru pojede linka po své trase.
 • Zastávku Náměstí B.Němcové (na odklonové trase)
  nebudou spoje linek č. 58 a 78 obsluhovat.
 • Přepokládaný termín ukončení výluky: prosinec 2021

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 58
  (směr Poruba,radnice)

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 78
  (směr Hrabová,PZ jih)

   JPG 

Zrušené zastávky

 • Splavní - pro linku č. 58 (směr Martinov,střed)
  nebude dočasně obsluhována a po dobu konání výluky se ruší.

 

Článek aktualizován: 17. prosince 2021 (13:15 h).
Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.