Od úterý 1. června 2021 (07:00 h) do středy 30. června 2021 (24:00 h), z důvodu opravy příjezdové komunikace k zastávce Poruba,Opavská, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 40, 43, 47, 48, 49 a 78, které budou vedeny odklonem po místních komunikacích. Dále se, po dobu konání výluky, mění organizace obsluhování stanovišť zastávky Poruba,Opavská.

Organizace dopravy

 • Linky č. 40, 43, 48, 49 a 78 (směr Poruba,Opavská)
  budou v úseku zastávek Ludvíka Podéště – Poruba,Opavská vedeny odklonem po ul. Průběžné až na ul. Opavskou a dále přes nově vybudovanou silniční propojku zpět na konečnou zastávku Poruba,Opavská (na stanoviště č. 1).
  Zastávka Poruba,Opavská (konečná pro linky DPO) bude přemístěna ze stanoviště č. 2 na stanoviště č. 1.
  V opačném směru bude nástupní zastávka Poruba,Opavská (směr Duha) přemístěna na provizorní zastávku na ul. Průběžné, z které linky dále pojedou po svých trasách.
  Zastávka Poruba,Opavská (směr Duha) bude přemístěna ze stanoviště č. 1 na provizorní zastávku na ul. Průběžné.
 • Linky č. 40 a 47 (směr Globus / Plesná)
  budou v úseku zastávek Ludvíka Podéště – Spojovací vedeny odklonem z ul. Průběžné na ul. Spojovací bez obsloužení zastávky Poruba,Opavská.
  Zastávka Poruba,Opavská (směr Globus / Plesná) nebude linkami č. 40 a 47 dočasně obsluhována a bude přemístěna ze stanoviště č. 2 na zastávku Spojovací (směr Globus / Plesná) na ul. Spojovací.
  V opačném směru se odklonová trasa shoduje, pouze zastávka Poruba,Opavská (směr Duha) bude přemístěna na provizorní zastávku na ul. Průběžné, z které linky dále pojedou po svých trasách.
  Zastávka Poruba,Opavská (směr Duha) bude přemístěna ze stanoviště č. 1 na provizorní zastávku na ul. Průběžné.

Orientační schéma zastávky

  ZASTÁVKA: 
  Poruba,Opavská 
  se změnou u BUS linek.

   PDF   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Poruba,Opavská (konečná pro linky DPO)
  se přemísťuje v rámci zastávky Poruba,Opavská ze stanoviště č. 2 na stanoviště č. 1.
 • Poruba,Opavská - pro linky č. 40 a 47 (směr Globus / Plesná)
  se přemísťuje na ul. Spojovací, na zastávku Spojovací (směr Globus / Plesná).
 • Poruba,Opavská - pro linky č. 40, 43, 47, 48, 49 a 78 (směr Duha)
  se přemísťuje na ul. Průběžnou, na provizorní zastávku Poruba,Opavská (směr Duha).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.