Od soboty 19. června 2021 (07:00 h) do neděle 20. června 2021 (19:00 h), z důvodu údržby tratí na ul. Ruské a 1. máje a konání sportovní akce RunTour 2021, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 3, 12 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 2
  bude v úseku zastávek SPORT ARÉNA – Náměstí Republiky vedena odklonem přes zastávky Palkovského, Nová Ves,vodárna a Mariánské náměstí. Ve vyloučeném úseku bude zavedena NAD.
 • Linka č. 3
  bude ze zastávky SPORT ARÉNA odkloněna na zastávku Palkovského, z které bude zavedena NAD (směr Mariánské náměstí a zpět ze zastávky Hulváky).
 • Linka č. 12
  bude rozdělena na úseky zastávek Dubina – Palkovského (část A) a Mariánské náměstí – Hranečník (část B). Ve vyloučeném úseku bude zavedena NAD.
 • Linka č. 19
  bude rozdělena na úseky zastávek Dubina – SPORT ARÉNA (část A) a Mariánské náměstí – Martinov (část B). Ve vyloučeném úseku bude zavedena NAD.
 • Na zastávkách Křižíkova a Kino Luna se ruší
  návaznosti mezi tramvajovou linkou č. 2 a autobusovými linkami.
 • Na zastávce Palkovského se ruší
  nezávazný přípoj tramvajových linek č. 7 a 12.
 • V sobotu 19. června 2021 se ruší
  spoj linky č. 2 jedoucí v 04:41 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Výškovice);
  spoj linky č. 2 jedoucí v 21:35 h ze zastávky Výškovice (směr Mor. Ostrava,Plynárny).
 • V neděli 20. června 2021 se ruší
  spoje linky č. 2 jedoucí v 04:41 h a 06:06 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Výškovice).

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Karpatská – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Palkovského – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Krajský úřad – Náměstí Republiky – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – SPORT ARÉNA – Palkovského.
 • Linka č. 12 (část A) pojede v trase:
  Dubina – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Tylova – Palkovského.
 • Linka č. 12 (část B) pojede v trase:
  Hranečník / Mor. Ostrava,Plynárny – Náměstí Republiky – Dům energetiky – Mariánské náměstí / Hulváky.
 • Linka č. 19 (část A) pojede v trase:
  Dubina – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.
 • Linka č. 19 (část B) pojede v trase:
  Martinov – Svinov mosty – Daliborova – Mariánské náměstí a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • DENNÍ NAD za linku č. 2 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Dolní Vítkovice (na ul. Ruské) – Dolní Vítkovice Hlubina (na ul. Železárenské) – Don Bosco – Náměstí Republiky (ÚAN) a zpět ze zastávky Krajský úřad.
  Pro přestup z NAD na TRAM (směr Hlavní nádraží) použijte prosím podchod mezi zastávkami ÚAN a Náměstí Republiky.
  Zastávka Dolní Vítkovice (na ul. Ruské, směr SPORT ARÉNA) nebude spoji NAD za linku č. 2 obsluhována v sobotu 19. června 2021 (v době od 07:00 h do 19:00 h), z důvodu konání sportovní akce RunTour 2021.
 • NOČNÍ NAD za linku č. 2 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Dolní Vítkovice (na ul. Ruské) – Dolní Vítkovice Hlubina (na ul. Železárenské) – Don Bosco – Krajský úřad a zpět.
 • NAD za linku č. 3 pojede v trase:
  Palkovského – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Pohraniční – Železárenská – Mariánské náměstí a zpět ze zastávky Hulváky (stanoviště č. 3) s obsloužením zastávek Prostorná a Daliborova.
 • NAD za linku č. 12 pojede v trase:
  Palkovského – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Pohraniční – Železárenská – Mariánské náměstí a zpět ze zastávky Dům energetiky.
 • NAD za linku č. 19 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Stará ocelárna – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí a zpět ze zastávky Daliborova.

Přemístěné zastávky

 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Republiky / Krajský úřad)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 2 (směr SPORT ARÉNA)
  v sobotu 19. června 2021 (v době od 07:00 h do 19:00 h)
  se přemísťuje na ul. Průmyslovou, na provizorní zastávku Hlubinská, cca 25 metrů za okruhový objezd;
  od soboty 19. června 2021 (19:00 h) do neděle 20. června 2021 (19:00 h)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku Dolní Vítkovice, za křižovatku s ul. Výstavní.
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Republiky / Krajský úřad)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku Dolní Vítkovice, před křižovatku s ul. Výstavní.
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 2 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Železárenskou, na provizorní zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, směrem do Vítkovic.
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Republiky / Krajský úřad)
  se přemísťuje na ul. Železárenskou, na provizorní zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, směrem do centra.
 • Náměstí Republiky - pro TRAM linku č. 2 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na zastávku Náměstí Republiky (stanoviště č. 3, směr Krajský úřad).
 • Hulváky - pro NAD za linku č. 3 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na zastávku Hulváky (stanoviště č. 3, nástupní pro TBUS).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 39, 50, 57 a 88