Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové smyčky Vřesinská a mostu přes Porubku na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 5, 7, 8, 17 a autobusové linky č. 46. Náhradní autobusová doprava (NAD) bude zavedena v úseku zastávek Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská – Budišovice,Zátiší a zpět.

Organizace dopravy

 • Linka č. 5
  bude v celé délce své trasy nahrazena autobusy NAD, které budou vyjíždět ze zastávky Poruba,vozovna a budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél tramvajové trati a navíc také na zastávce Vřesina,hřbitov.
 • Linky č. 7, 8 a 17 (ve směru na Vřesinskou)
  budou ukončeny na zastávce Poruba,vozovna (na ul. Opavské).
  Ve vyloučeném úseku budou tramvajové linky nahrazeny autobusy NAD.
  Pro pokračování jízdy k Fakultní nemocnici, na Vřesinskou (a dále na Zátiší)
  nutno přestoupit na autobusy NAD odjíždějící z provizorní zastávky Poruba,vozovna (na ul. Sokolovské).

  Orientační schéma zastávky
  Poruba,vozovna

  s vyznačeným přestupem na/z autobusy NAD.

   PDF   JPG 

 • Linka č. 46 (pouze ve směru na Krásné Pole)
  bude v úseku zastávek Kubánská – Poruba,vozovna vedena odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  V opačném směru pojede linka č. 46 v uvedeném úseku beze změn.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí a Věžičky (všechny směr Krásné Pole)
  nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.

Výlukové (letní) jízdní řády

 • AUTOBUSY - jízdní řády platné od 1. 7. 2021
   46 

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,OC – Karpatská – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Hlavní nádraží / Přívoz,Hlučínská – Křižíkova – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • Autobusy NAD pojedou v trase:
  Poruba,vozovna – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Poruba,Vřesinská – Vřesina – Krásné Pole – Dolní Lhota – Horní Lhota – Budišovice,Zátiší a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,vozovna - pro autobusy NAD (směr Poruba,Vřesinská a dále na Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Rektorát VŠB - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, do prostoru parkoviště.
 • Poruba,Vřesinská - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, na provizorní zastávku, před vjezd do tramvajové smyčky.
 • Poruba,Vřesinská - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, na autobusovou zastávku příměstské dopravy.
 • Poruba,koupaliště - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 10 metrů před přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Poruba,koupaliště - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 40 metrů za přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Vřesina - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Nádražní.
 • Vřesina - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 80 metrů před křižovatku s ul. Nádražní.
 • Vřesina,Nová Plzeň - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, na TRAM ostrůvek (směr Poruba,Vřesinská).
 • Vřesina,Nová Plzeň - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, před křižovatku ul. Osvobození x Písečná x Hlubočická.
 • Krásné Pole - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, k pravému okraji vozovky, mezi sloupy veřejného osvětlení č. 3 a 4.
 • Krásné Pole - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Družební, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,U Obory - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 35 metrů před křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,U Obory - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 115 metrů za křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na TRAM ostrůvek (směr Poruba,Vřesinská).
 • Dolní Lhota - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 50 metrů za křižovatku s ul. Čs. tankistů, na panelové nástupiště
 • Dolní Lhota,osada - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 90 metrů zpět od TRAM zastávky, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,osada - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, přibližně na úroveň příchodu k TRAM zastávce.
 • Horní Lhota - pro autobusy NAD (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 40 metrů za křižovatku do Horní Lhoty, na panelové nástupiště.
 • Horní Lhota - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na úroveň přístupové cesty k TRAM zastávce, na panelové nástupiště.
 • Budišovice,Zátiší - pro autobusy NAD (směr Poruba,vozovna)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, do prostoru křižovatky ul. Kyjovická x silnice č. 465.

 

...více na www.dpo.cz/leto2021

Článek aktualizován: 29. června 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.