Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace ve Staré Bělé, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 26 a 59.

Organizace dopravy

 • Linka č. 26 (ve směru do Proskovic)
  bude ukončena na provizorní zastávce Požární zbrojnice (u křižovatky ul. Mitrovická x U Sochy). Z provizorní zastávky Požární zbrojnice bude linka pokračovat přes zastávky Stará Bělá,kostel, Kulturní dům a dále po své trase zpět směr Dubina.
  Tzn. v době platnosti letních jízdních řádů nebude linka č. 26 do Proskovic zajíždět!
  Zastávky Stará Bělá,střed (směr Dubina), Požární zbrojnice (standardní), U Lípy, Stara Bělá,křiž., Horní cesta a Proskovice nebudou linkou č. 26 dočasně obsluhovány.
  Pro jízdu do/z Proskovic prosím využijte posílenou autobusovou linku č. 27.
 • Linka č. 59 (ve směru do Polanky)
  bude ze zastávky Husův sbor vedena odklonem přes zastávky Stará Bělá,kostel a Polní na konečnou zastávku Výškovice.
  Tzn. v době platnosti letních jízdních řádů nebude linka č. 59 do Polanky zajíždět!
  Zastávky Stará Bělá,střed, Požární zbrojnice, U Lípy, Stará Bělá,křiž. Polanka,žel.zast., Dolní Polanka, Hraničky, Horní Polanka, Polanka,střed, U Dluhoše, Skotnice a Polanka nebudou linkou č. 59 dočasně obsluhovány.
  Pro jízdu do/z Polanky prosím využijte autobusové linky č. 46, 53 a 76.

  ODKLONOVÁ
  TRASA LINKY č. 26

   JPG 

  ODKLONOVÁ
  TRASA LINKY č. 59

   JPG 

Výlukové (letní) jízdní řády

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 26 pojede v trase:
  Dubina – Plzeňská – Chrobálkova – Husův sbor – Stará Bělá,střed – Požární zbrojnice (provizorní) a zpět: Požární zbrojnice (provizorní) – Stará Bělá,kostel – Kulturní dům – Husův sbor – Chrobálkova – Plzeňská – Dubina.
 • Linka č. 59 pojede v trase:
  Vítkovice,Mírové nám. – Kotkova – Nová ocelárna – Štramberská – Ředitel.Vítkovic – Hotel Bělský les – Bělský les – Dubina – Plzeňská – Chrobákova - Husův sbor – Stará Bělá,kostel – Polní – Výškovice a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Požární zbrojnice - pro linku č. 26 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na provizorní zastávku Požární zbrojnice, umístěnou u křižovatky s ul. U Sochy.
 • Stará Bělá,střed - pro linky č. 26 a 59 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Blanickou, na autobusovou zastávku Stará Bělá,kostel (směr Dubina).

 

...více na www.dpo.cz/leto2021

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.