O sobotách 24. a 31. července 2021 (v době od 07:00 h do 23:00 h) a o nedělích 25. července a 1. srpna 2021 (v době od 05:00 h do 17:00 h), z důvodu výměny kolejí v křižovatce ul. Plzeňská x 28. října (kolejové odbočení do/z centra), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3 a 11.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3 (ve směru z Dubiny)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí prodloužena až na konečnou zastávku Poruba,vozovna.
  Změna linky č. 3 na linku č. 11 (směr Zábřeh)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí přesunuta na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října), kde bude realizována přestupem cestujících ze spojů linky č. 3 do protisměru na spoje linky č. 11 (směr Zábřeh).
 • Linka č. 11 (ve směru ze Zábřehu)
  bude ze zastávky Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) odkloněna přes zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) až na konečnou zastávku Poruba,vozovna.
  Změna linky č. 11 na linku č. 3 (směr Dubina)
  bude ze zastávky Hulváky přesunuta na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října), kde bude realizována přestupem cestujících ze spojů linky č. 11 do protisměru na spoje linky č. 3 (směr Dubina).
  Zastávky Mariánské náměstí, Prostorná a Hulváky nebudou linkou č. 11 dočasně obsluhovány.
  V úseku zastávek Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna bude linka č. 11 nahrazena spoji prodloužené linky č. 3.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – Jubilejní kolonie – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Hulváky – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Zábřeh – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Nová Ves, vodárna (na ul. Plzeňské) – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na lince č. 57