AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost je nově stanovena do čtvrtku 30. září 2021 (24:00 h)!

Od pondělí 2. srpna 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu opravy přechodů pro chodce na ul. Halasově v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50 (ve směru z Mírového náměstí na náměstí Jiřího z Poděbrad).

Organizace dopravy

 • Linky č. 35 a 39 (směr Hrabová / Paskov)
  budou v úseku zastávek Vítkovice,Mírové nám. – Důl Jeremenko vedeny odklonem po ul. Jeremenkova, Halasova, Lidická, Šalounova (přes přemístěnou zastávku Nám.J.z Poděbrad), Výstavní a Místecká.
  V opačném směru se trasy linek č. 35 a 39 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky Nám.J.z Poděbrad.
 • Linka č. 50 (směr Nová Bělá)
  budou v úseku zastávek Vítkovice,Mírové nám. – Český dům vedena odklonem po ul. Jeremenkova, Halasova, Lidická, Šalounova (přes přemístěnou zastávku Nám.J.z Poděbrad) a Výstavní.
  V opačném směru se trasa linky č. 50 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky Nám.J.z Poděbrad.

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINEK č. 35 a 39

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 50

   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Nám.J.z Poděbrad - pro linky č. 35, 39 a 50 (směr Hrabová / Paskov / Nová Bělá)
  se přemísťuje na ul. Šalounovu, na provizorní zastávku Nám.J.z Poděbrad, před vjezd na náměstí.
 • Nám.J.z Poděbrad - pro linky č. 35, 39 a 50 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  se přemísťuje na ul. Halasovu, na provizorní zastávku Nám.J.z Poděbrad, cca 70 metrů vpřed ve směru jízdy.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 50 a 99