AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost je nově prodloužena do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h)!

Od pondělí 2. srpna 2021 (00:00 h) do soboty 30. října 2021 (24:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Čapkovy a zastávek LDN v Ostravě-Radvanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Petřvaldu na Hranečník).

Organizace dopravy

 • Linky č. 29 a 30 (směr Hranečník)
  budou v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Káňů vedeny odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávku Radvanice,škola), dále odklonem po místních komunikacích s otočením na parkovišti Poláškova až na zastávku U Káňů, z které linky pokračují směr Hranečník.
  V opačném směru se trasy linek č. 29 a 30 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávka LDN nebude linkami č. 29 a 30 (směr Hranečník) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 71 (směr Hranečník / Náměstí Republiky)
  bude v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Káňů vedena odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávky Dalimilova a Radvanice,škola), dále odklonem po místních komunikacích s otočením na parkovišti Poláškova až na zastávku U Káňů, z které linka pokračuje (bez dalšího zajíždění na zastávky Dalimilova a Radvanice,škola) směr Hranečník a dále.
  V opačném směru se trasa linky č. 71 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávka LDN nebude linkou č. 71 (směr Náměstí Republiky) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 101 (směr Hranečník / Hlavní nádraží)
  bude v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Švasty vedena odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávku Radvanice,škola), z které linka pokračuje směr Hranečník a dále.
  V opačném směru se trasa linky č. 101 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávky LDN a U Káňů nebudou linkou č. 101 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINEK č. 29 a 30

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 71

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 101

   JPG 

Výlukové jízdní řády

Přemístěné zastávky

 • LDN - pro linky č. 29, 30, 71 a 101 (směr Petřvald)
  se přemísťuje na ul. Čapkovu, na provizorní zastávku LDN, cca 120 metrů zpět, před křižovatku ul. Čapkova x Karvinská.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 29, 30, 71 a 101 (směr Petřvald)