Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace ul. Hlučínské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68 (ve směru na konečnou zastávku Sad B.Němcové, resp. Křižíkova).

Organizace dopravy

 • Linka č. 24 (směr Sad B.Němcové)
  bude v úseku zastávek Důl Jan Šverma – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném směru se trasa linky č. 24 nemění.
  Zastávky Hálkova, Přívoz,Hlučínská, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 24 (směr Sad B.Němcové) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 32 (směr Křižíkova)
  bude v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Hlučínské, Palackého (přes zastávky Důl Odra, Na Mlýnici, Palackého a Přednádražní), Na Náspu, Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném směru se trasa linky č. 32 nemění.
  Zastávky Důl Odra (na ul. Hlučínské) a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 32 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.

  Zastávka Důl Odra
  bude pro linku č. 32 (směr Křižíkova) přemístěna na ul. Palackého, cca 30 metrů za křižovatku s ul. Hlučínskou.
 • Linka č. 33 (směr Křižíkova)
  bude v úseku zastávek Čistička odp.vod – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném směru se trasa linky č. 33 nemění.
  Zastávky Přednádražní, Palackého, Na Mlýnici, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 33 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 34 (směr Křižíkova / Hlavní nádraží)
  bude v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové / Hlavní nádraží vedena odklonem po ul. Slovenské (přes zastávky Přívoz,Hlučínská a Hálkova) a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném směru se trasa linky č. 34 nemění.
  Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 34 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.

  Zastávky Důl Odra, Sad B.Němcové (stanoviště č. 1) a Náměstí S.Čecha
  nebudou linkou č. 34 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linky č. 52, 56, 66, 67 a 68 (směr Křižíkova)
  budou v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové vedeny odklonem po ul. Slovenské (přes zastávky Přívoz,Hlučínská a Hálkova) a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném směru se trasy linek č. 52, 56, 66, 67 a 68 nemění.
  Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkami č. 52, 56, 66, 67 a 68 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 24

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 32

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 33

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINKY č. 34

   JPG 

  ODKLONOVÁ TRASA
  LINEK č. 52, 56, 66, 67 a 68

   JPG 

Výlukové jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Sad B.Němcové
  se změnou u tramvajových a autobusových linek.
   PDF   JPG 

 

...více na www.dpo.cz/zari2021

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 8 a 14