Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Hlavní a Frýdecké v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 28 a 71. Linky č. 28 a 71 budou odkloněny přes zastávku U Statku. Část trasy linky č. 28 (směr Šenov,náměstí) bude obsluhována linkou X28 s přestupem cestujících na zastávce Bartovice,Ještěrka (v obratišti). Na linkách č. 28, X28 a 71 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 28
  bude v úseku zastávek Bartovice,Ještěrka (v obratišti) – Šenov,Volenství vedena oběma směry odklonem přes zastávky Radova, U Statku a Podzámčí. Ve směru na Šenov,Volenství / Václavovice také přes zastávku Alpine IPS.
  Zastávky Šenov,křiž. a Šenov,náměstí
  nebudou linkou č. 28 dočasně obsluhovány (mimo školní spoj).
 • Linka X28
  bude, jako náhrada za linku č. 28, zavedena v trase Bartovice,Ještěrka (v obratišti) – Šenov,křiž. – Šenov,náměstí a zpět.
 • Linka č. 71
  bude v úseku zastávek Šenov,náměstí – Šenov,Volenství vedena oběma směry odklonem přes zastávky Radova, U Statku a Podzámčí. Ve směru na Šenov,Volenství / Václavovice také přes zastávku Alpine IPS.
  Zastávka Šenov,Škrbeň
  nebude linkou č. 71 dočasně obsluhována (mimo spoj jedoucí přes Václavovice).
 • Na zastávce Šenov,Volenství
  z důvodu změny tras linek č. 28 a 71, dbejte zvýšené pozornosti, z kterého stanoviště váš konkrétní spoj odjíždí.
 • Ranní školní spoj linky č. 28 (směr Hranečník)
  obsluhuje na své trase také zastávku Šenov,náměstí (směr Šenov,křiž.).

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Šenov,křiž.
  s platností od 4. 4. 2022 (výlukový stav)
   PDF   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Bartovice,Ještěrka
  - pro linku č. 28 (směr Šenov,Volenství / Václavovice)
  - pro linku X28 (směr Šenov,náměstí)

  se přemísťuje na zastávku do autobusového obratiště Ještěrka.
 • Šenov,Škrbeň - pro linky č. 28 a 71 (směr Václavovice)
  se přemísťuje na ul. Frýdeckou, na provizorní zastávku, cca 280 metrů vpřed.
 • Šenov,Škrbeň - pro linku č. 28 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na ul. Volenskou, na provizorní zastávku, cca 100 metrů za křižovatku s ul. Frýdeckou.
 • Šenov,náměstí
  - pro školní spoj linky č. 28 (směr Hranečník)
  - pro linku X28 (směr Bartovice,Ještěrka)
  - pro linku č. 71 (směr Šenov,Volenství / Václavovice)

  se přemísťuje na ul. Hlavní, do protisměru, na autobusovou zastávku (směr Šenov,křiž.).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.