AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost je nově stanovena do neděle 31. července 2022 (24:00 h)!

Od pondělí 4. dubna 2022 (05:00 h) do čtvrtku 30. června 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské (od křižovatky s ul. Orlovskou dále směrem k D1), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 103, 105 a 113. Linky budou provozovány autobusy a budou vedeny obousměrně po jedné straně vozovky. Na linkách č. 103, 105 a 113 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 103 a 113 (směr Koblov)
  budou v úseku zastávek Bohumínská – Riegrova vedena odklonem v protisměru po jedné straně vozovky.
  Zastávka Hrušovské mosty (směr Koblov)
  nebude linkami č. 103 a 113 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 105 (směr Koblov)
  bude v úseku zastávek Mexiko – Riegrova vedena odklonem v protisměru po jedné straně vozovky.
  Zastávka Hrušovské mosty (směr Koblov)
  nebude linkou č. 105 dočasně obsluhována.

Jízdní řády

Přemístěné / Neobsluhované zastávky

 • Žižkova - pro linky č. 103, 105 a 113 (směr Koblov)
  se přemísťuje na ul. Žižkovou, na provizorní zastávku, ve směru jízdy do Koblova, před most.
  POZOR!!! Ve středu 27. července 2022 (v době od 06:00 h do 18:00 h) nebude zastávka Žižkova ve směru jízdy do Koblova obsluhována!

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.