Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do čtvrtku 30. června 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Ruskou), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Linky č. 12, 17 a 18 budou odkloněny přes zastávku SPORT ARÉNA. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59A a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18. Na linkách č. 3, 11, 12, 17, 18, 26, 59A a NAD18 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Výluka plynule přechází na letní Výluku na linkách č. 12, 17 a 18 (+3, 11, 26, 59) začínající 1. července 2022 (00:00 h).

Organizace dopravy

 • Linka č. 3
  bude, částečně jako náhrada za linku č. 11, vedena v trase Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí / Poruba,vozovna.
  Zastávky v úseku Dubina – Josefa Kotase – Jubilejní kolonie
  nebudou linkou č. 3 dočasně obsluhovány. V tomto úseku nahradí linku č. 3 spoje odkloněné linky č. 12.
 • Linka č. 11 (denní spoje)
  bude nahrazena spoji linek č. 3 a 18.
 • Linka č. 11 (noční spoje)
  bude vedena po své trase Zábřeh – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 12
  bude v úseku zastávek Ředitel.Vítkovic – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní), Městský stadion, Most Čs. armády, Jubilejní kolonie, Provaznická, Hrabůvka,kostel a Hrabůvka,Poliklinika.
  Zastávky Dolní, Tylova, Rodinná, ÚMOh Jih a Náměstí Ostrava-Jih
  nebudou linkou č. 12 dočasně obsluhovány. V úseku zastávek Rodinná (na ul. Rodinné) – Náměstí Ostrava-Jih nahradí linku č. 12 spoje linky č. 15 a denní spoje linky č. 18.
 • Linka č. 17
  bude v úseku zastávek Hulvácká – ÚMOb Jih vedena oběma směry odklonem přes zastávky Palkovského, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní), Městský stadion, Nádraží Vítkovice a Rodinná (na ul. Rodinné).
  Zastávky Dolní, Tylova a Rodinná (na ul. Plzeňské)
  nebudou linkou č. 17 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 18 (denní spoje)
  bude, částečně jako náhrada za linky č. 3 a 11, vedena v trase Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Ferona – Hulváky / Mariánské náměstí a zpět.
 • Linka č. 18 (noční spoje)
  bude v úseku zastávek Ferona – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem přes zastávky Palkovského, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní), Městský stadion, Most Čs. armády, Jubilejní kolonie, Provaznická, Hrabůvka,kostel a Hrabůvka,Poliklinika.
  Zastávky Dolní, Tylova, Rodinná, ÚMOh Jih a Náměstí Ostrava-Jih
  nebudou nočními spoji linky č. 18 dočasně obsluhovány.

  NAD za noční spoje linky č. 18
  bude zavedena v úseku zastávek Ferona – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Kotase) a Hulvácká (směr Ferona)
  nebudou NAD za noční spoje linky č. 18 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 26
  bude, částečně jako náhrada za linky č. 12 a 17, vedena v prodloužené trase Proskovice – Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Tylova – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. a zpět.
 • Linka č. 59A
  bude vedena po své trase Proskovice – Vítkovice,Mírové nám. a zpět; navíc, částečně jako náhrada za linky č. 12 a 17, s obsloužením zastávek Tylova a SPORT ARÉNA (na ul. Ruské).

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Dubina
  s platností od 4. 4. 2022 (výlukový stav)
   PDF   JPG 
 • Hulváky
  s platností od 4. 4. 2022 (výlukový stav)
   PDF   JPG 
 • SPORT ARÉNA
  s platností od 4. 4. 2022 (výlukový stav)
   PDF   JPG 
 • Vítkovice,Mírové nám.
  s platností od 4. 4. 2022 (výlukový stav)
   PDF   JPG 

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí / Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 11 (noční spoje) pojede v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Nová Ves,vodárna – Hulváky – Karolina – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. – Ředitel.Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Most Čs. armády – Jubilejní kolonie – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Hulvácká – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Most Čs. armády – Nádraží Vítkovice – Rodinná (na ul. Rodinné) – ÚMOb Jih – Dubina a zpět.
 • Linka č. 18 (denní spoje) pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Ferona – Hulváky / Mariánské náměstí a zpět.
 • Linka č. 18 (noční spoje) pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Karolina – Hulváky – Nová Ves,vodárna – Hulvácká – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Most Čs. armády – Jubilejní kolonie – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za noční spoje linky č. 18 pojede v trase:
  Ferona – Hulvácká (pouze směr Josefa Kotase) – Dolní – Tylova – Rodinná (pouze směr Ferona) – ÚMOb Jih – Náměstí Ostrava-Jih – Josefa Kotase a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Ferona - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Dolní - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Tylova
  - pro BUS linky č. 26 a 59A (směr Dubina)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Tylova
  - pro BUS linky č. 26 a 59A (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Rodinná
  - pro TRAM linku č. 17 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na stejnojmennou tramvajovou zastávku (směr Dubina);
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávku ÚMOb Jih (směr Dubina).
 • Rodinná
  - pro TRAM linku č. 17 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na stejnojmennou tramvajovou zastávku (směr Nádraží Vítkovice);
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před sjezd na ul. Rudnou.
 • ÚMOb Jih
  - pro BUS linku č. 26 (směr Dubina)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • ÚMOb Jih
  - pro BUS linku č. 26 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Náměstí Ostrava-Jih
  - pro BUS linku č. 26 (směr Dubina)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • Náměstí Ostrava-Jih
  - pro BUS linku č. 26 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Bělský les).
 • Josefa Kotase - pro BUS linku č. 26 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Josefa Kotase
  - pro TRAM linku č. 12 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na vedlejší tramvajové nástupiště (směr Hrabůvka,Poliklinika);
  - pro BUS linku č. 26 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před tramvajovou zastávku;
  - pro NAD za noční spoje linky č. 18 (nástupní, směr Ferona)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní zastávku, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
 • Antonína Poledníka - pro BUS linku č. 26 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Antonína Poledníka - pro BUS linku č. 26 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Václava Jiříkovského - pro BUS linku č. 26 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku příměstských linek.
 • Václava Jiříkovského - pro BUS linku č. 26 (směr Vítkovice,Mírové nám.)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.