V sobotu 25. června 2022 (v době od 10:00 h do 16:00 h), z důvodu prací na realizaci bezpečnostního nástřiku a uzávěry ul. Senovážné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových č. 21 a 81, které budou ve směru ÚAN odkloněny po místních komunikacích.

Organizace dopravy

  • Linky č. 21 a 81
    budou v úseku zastávek Karolina – ÚAN vedeny odklonem po ul. 28. října, Hornopolní a Cingrova.
    Zastávka Senovážná
    nebude linkami č. 21 a 81 dočasně obsluhována.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.