Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do neděle 17. července 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské v úseku od zastávky Nám.J.Gagarina po ul. Těšínskou, včetně křižovatky s ul. 28. října, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 22, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113, které budou odkloněny přes zastávku Most Pionýrů. Linky č. 38 a 101 budou mít zkrácenu trasu.

Výluka plynule přechází ve III. etapu začínající 18. července 2022 (00:00 h).

Organizace dopravy

 • Linka č. 22
  bude ze zastávky Kamenec vedena odklonem na zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 22 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 38
  bude provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Nová huť Zářičí a zpět.
  Zastávky v úseku Náměstí Republiky – Ústřední hřbitov
  nebudou linkou č. 38 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 71
  bude v úseku zastávek Husův sad – Sl.Ostrava,radnice vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Ve směru Hranečník zastavuje také na přemístěné zastávce Nám.J.Gagarina.
  Zastávka Most M.Sýkory
  nebude linkou č. 71 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 101
  bude provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky v úseku Radvanice,Ludvíkova – U Švasty
  nebudou linkou č. 101 dočasně obsluhovány.

  Navíc v úseku zastávek Nová radnice – Sl.Ostrava,radnice bude linka vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Ve směru Hranečník zastavuje také na přemístěné zastávce Nám.J.Gagarina.
  Zastávka Most M.Sýkory
  nebude linkou č. 101 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 105
  bude v úseku zastávek Husův sad – Kamenec vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Ve směru Hranečník zastavuje také na přemístěné zastávce Nám.J.Gagarina.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 105 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 106
  bude v úseku zastávek Nová radnice – Stadion Bazaly vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Zajíždění přes Kamenec bude dočasně zrušeno.
  Zastávky Most M.Sýkory, Nám.J.Gagarina, Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad
  nebudou linkou č. 106 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 107
  bude v úseku zastávek Husův sad – Sl.Ostrava,radnice vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Ve směru Hranečník zastavuje také na přemístěné zastávce Nám.J.Gagarina.
  Zastávka Most M.Sýkory
  nebude linkou č. 107 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 108
  bude v úseku zastávek Husův sad – Stadion Bazaly vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 108 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 111
  bude v úseku zastávek Nová radnice – Stadion Bazaly vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 111 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 112
  bude v úseku zastávek Husův sad – Stadion Bazaly vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 112 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 113
  bude v úseku zastávek Nová radnice – Kamenec vedena oběma směry odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 113 dočasně obsluhovány.

Jízdní řády

Přemístěné zastávky

 • Nám.J.Gagarina - pro linky MHD (směr Hranečník)
  se přemísťuje v rámci nástupiště o cca 35 metrů zpět.

 

...více na dpo.cz/leto2022

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.