Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 43 a 46, které pojedou odklonem nebo budou mít jinak upraveny své trasy. Tramvajové linky č. 3 a 17 budou navíc ovlivněny probíhající výlukou na ul. Plzeňské. V úseku zastávek Třebovická – Poruba,Vřesinská a zpět bude zavedena náhradní doprava (NAD), za linku č. 5, dále do Zátiší a zpět, bude zavedena NAD5. Na přestupní zastávce Třebovická budou zastavovat kromě spojů NAD i spoje autobusových linek č. 43, 48 a 49.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3
  bude ve směru do Poruby odkloněna ze zastávky Třebovická na konečnou zastávku Dílny DP Ostrava.
 • Linka č. 4 (denní spoje)
  bude provozována pouze v úseku zastávek Nová huť již.brána – Hulváky / Nová Ves,vodárna.
 • Linka č. 4 (noční spoje)
  bude vedena po své trase Hranečník – Martinov a zpět.
 • Linka č. 5
  bude v celé délce své trasy nahrazena autobusy NAD5, které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél tramvajové trati a navíc také na zastávce Vřesina,hřbitov.
 • Linky č. 7, 8 a 17
  budou ve směru do Poruby odkloněny ze zastávky Třebovická na konečnou zastávku Martinov.
 • Vybrané spoje linek č. 7 a 17
  budou ze zastávky Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) pokračovat jako linka č. 4 (směr Hranečník / Nová huť).
 • NAD za linky č. 3, 7, 8 a 17
  bude zavedena v úseku zastávek Třebovická – Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská a zpět.
 • HLAVNÍ PŘESTUPNÍ ZASTÁVKA z TRAM na NAD (a naopak)
  bude na zastávce Třebovická (na ul. Opavské), na které budou zastavovat kromě spojů NAD i spoje autobusových linek č. 43, 48 a 49.
 • ALTERNATIVNÍ PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY z TRAM na BUS (a naopak)
  budou na zastávkách Nová Ves,vodárna a Svinov,mosty, kde lze přestoupit na běžné spoje linek MHD.
 • Autobusová zastávka Nová Ves,vodárna
  bude pro linky č. 35, 37, 39, 49 a 54 (směr Svinov,mosty) přemístěna z ul. Mariánskohorské na ul. Opavskou, na autobusovou zastávku vedle tramvajové zastávky (směr Svinov,mosty).
 • Linka č. 43
  pojede odklonem přes zastávky Pustkovec – Bajkalská – Třebovická (na ul. Opavské) – Jižní svahy – Bytostav – Poruba,Alšovo nám.
  Zastávky Věžičky (směr Poruba,Opavská) a Poruba,vozovna (oba směry)
  nebudou linkou č. 43 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 46 (směr Krásné Pole)
  pojede v úseku zastávek Nezvalovo náměstí – Pustkovecká odklonem přes zastávky Poruba,Alšovo nám. a VŠB-TUO (provizorní zastávka na ul. 17. listopadu). V opačném směru pojede linka standardně přes zastávku Poruba,vozovna.
  Zastávky Věžičky (směr Krásné Pole) a Poruba,vozovna (směr Krásné Pole)
  nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.

Jízdní řády

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Dílny DP Ostrava a zpět.
 • Linka č. 4 (denní spoje) pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Hranečník – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Hulváky / Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské).
 • Linka č. 4 (noční spoje) pojede v trase:
  Hranečník – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Třebovická – Martinov a zpět.
 • Linka č. 5
  bude v celé délce své trasy nahrazena autobusy NAD5, které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél tramvajové trati a navíc také na zastávce Vřesina,hřbitov.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Karpatská – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Martinov a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Muglinovská – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Martinov a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – ÚMOb Jih – Rodinná (na ul. Rodinné) – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická (přestup na/z NAD) – Martinov a zpět.

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 43 pojede v trase:
  Poruba,Opavská – Duha – Pustkovec – Slavíkova (zastávka linky č. 40) – Bajkalská – Třebovická – Svinov,nádraží (pouze vybrané spoje) – Řecká – Jižní svahy – Bytostav – Poruba,Alšovo nám. a zpět.
 • Linka č. 46 (směr Krásné Pole) pojede v trase:
  Polanka – Hraničky – Jelínkova – Svinov,nádraží – Svinov,mosty – Jižní svahy – Francouzská – Poruba,Alšovo nám. – VŠB-TUO (provizorní zastávka na ul. 17. listopadu) – Pustkovecká – Krásné Pole. V opačném směru pojede linka standardně přes zastávku Poruba,vozovna.
 • Linky č. 48 a 49 pojedou po svých trasách
  a budou navíc zastavovat za přestupní zastávce Třebovická (na ul. Opavské).

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 3, 7, 8 a 17 pojede v trase:
  Třebovická – Telekom.škola – Poruba,vozovna – VŠB-TUO – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Poruba,Vřesinská a zpět.
 • NAD5 za linku č. 5 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,koupaliště – Vřesina,hřbitov – Vřesina – Krásné Pole – Dolní Lhota – Budišovice,Zátiší a zpět.

Přemístěné zastávky pro NAD

 • Třebovická - pro NAD (nástupní, směr Poruba,Vřesinská) a pro linky č. 43, 48 a 49 (směr Poruba,Opavská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 35 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
 • Třebovická - pro NAD (výstupní) a pro linky č. 43, 48 a 49 (směr Svinov,mosty / Jižní svahy)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
 • Telekom.škola - pro NAD (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, do odbočovacího pruhu k čerpací stanici.
 • Telekom.škola - pro NAD (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 10 metrů před provizorní přechod pro chodce.
 • Poruba,vozovna - pro NAD (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 80 metrů za křižovatku s ul. Sokolovskou.
 • Poruba,vozovna - pro NAD (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na zastávku příměstských linek (směr Svinov).
 • VŠB-TUO - pro NAD (směr Třebovická) a linku č. 46 (směr Krásné Pole)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na provizorní zastávku, cca 150 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.

Přemístěné zastávky pro NAD5

 • Poruba,Vřesinská - pro NAD5 (nástupní, směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, na zastávku příměstských linek.
 • Poruba,koupaliště - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 10 metrů před přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Poruba,koupaliště - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 40 metrů za přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Vřesina - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Nádražní.
 • Vřesina - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 80 metrů před křižovatku s ul. Nádražní.
 • Vřesina,Nová Plzeň - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Osvobození, na TRAM ostrůvek (směr Poruba,Vřesinská).
 • Vřesina,Nová Plzeň - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, před křižovatku ul. Osvobození x Písečná x Hlubočická.
 • Krásné Pole - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, k pravému okraji vozovky, mezi sloupy veřejného osvětlení č. 3 a 4.
 • Krásné Pole - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul.  Kyjovickou, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Družební, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,U Obory - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 35 metrů před křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,U Obory - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 115 metrů za křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na TRAM ostrůvek (směr Poruba,Vřesinská).
 • Dolní Lhota - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 50 metrů za křižovatku s ul. Čs. tankistů, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,osada - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 90 metrů zpět od TRAM zastávky, na panelové nástupiště.
 • Dolní Lhota,osada - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, přibližně na úroveň příchodu k TRAM zastávce.
 • Horní Lhota - pro NAD5 (směr Budišovice,Zátiší)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 40 metrů za křižovatku do Horní Lhoty, na panelové nástupiště.
 • Horní Lhota - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na úroveň přístupové cesty k TRAM zastávce, na panelové nástupiště.
 • Budišovice,Zátiší - pro NAD5 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, do prostoru křižovatky ul. Kyjovická x silnice č. 465.

 

...více na dpo.cz/leto2022

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.