AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost je nově stanovena do pátku 28. října 2022 (04:30 h)!

Od pondělí 1. srpna 2022 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské (ve směru od D1 do centra Ostravy, po ul. Orlovskou), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 103, 105 a 113, které budou provozovány autobusy a budou v opravovaném úseku vedeny obousměrně po jedné straně vozovky. Na linkách č. 103, 105 a 113 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

  • Linky č. 103, 105 a 113 (směr centrum)
    budou v úseku zastávek Riegrova – Bohumínská / Mexiko vedeny odklonem v protisměru po jedné straně vozovky ul. Bohumínské.
    Zastávka Hrušovské mosty (směr centrum)
    nebude linkami č. 103 , 105 a 113 dočasně obsluhována.

Jízdní řády

Přemístěné zastávky

  • Žižkova - pro linky č. 103, 105 a 113 (směr centrum)
    se přemísťuje na ul. Žižkovou, na provizorní zastávku, ve směru jízdy z Koblova pod most ul. Bohumínské.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.