Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do neděle 4. září 2022 (24:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce ul. Družební v Krásném Poli, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46, která bude mít upravenu trasu a nebude v obou směrech dočasně obsluhovat zastávky Zauliční a Družební.

Výluka plynule navazuje na letní Výluku na lince č. 46 končící 31. srpna 2022 (24:00 h).

Organizace dopravy

 • Linka č. 46
  bude v úseku zastávek Krásné Pole,střed – Krásné Pole,škola a zpět v úseku zastávek Hájkovická – Krásné Pole,střed vedena odklonem po místních komunikacích.
  Zastávky Zauliční a Družební
  nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.

Jízdní řády

 • Výlukové jízdní řády
  s platností od 1. 9. 2022
   46 
 • Jízdní řády po ukončení výluky
  s platností od 5. 9. 2022
   46 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.