Ve středu 21. září 2022 (v době od 12:00 h do 24:00 h), z důvodu uzávěry ul. Janáčkovy, dojde ke změně organizace dopravy linky č. 105, která bude ze zastávky Karolina U Lávky vedena odklonem po místních komunikacích a nebude ve směru do Koblova dočasně obsluhovat zastávku Stodolní žel.zastávka.

Organizace dopravy

  • Linka č. 105 (směr Koblov)
    bude v úseku zastávek Karolina U Lávky – Konzervatoř vedena odklonem po místních komunikacích bez obsloužení zastávky Stodolní žel.zastávka.
    Zastávka Stodolní žel.zastávka
    nebude linkou č. 105 (směr Koblov) dočasně obsluhována.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.