Od soboty 24. září 2022 (06:00 h) do neděle 25. září 2022 (18:00 h), z důvodu prací na ul. Českobratrské, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 71, 102, 104, 105, 107, 108 a 112, které nebudou v jednom směru dočasně obsluhovat zastávku Husův sad a budou odkloněny po místních komunikacích. Spoje vedených linek budou nahrazeny autobusy nebo parciálními trolejbusy.

Organizace dopravy

  • Linky č. 71, 102, 104, 105, 107, 108 a 112 (směr Nová radnice / Most Pionýrů / Most M.Sýkory)
    budou ze zastávky Konzervatoř vedeny odklonem po ul. Nádražní, 30. dubna a po Sokolské třídě, z které dále pokračují po svých trasách.
  • Zastávka Husův sad
    nebude linkami č. 71, 102, 104, 105, 107, 108 a 112 (směr Nová radnice / Most Pionýrů / Most M.Sýkory) dočasně obsluhována.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 101, 105, 106, 107 a 108