AKTUALIZOVÁNO ukončení výluky, jejíž platnost je nově stanovena do neděle 30. června 2024 (24:00 h)!


Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.

Organizace dopravy

 • Linka č. 59
  bude v úseku zastávek Dolní Polanka – Ředitel.Vítkovic vedena odklonem po ul. Svinovské, Polanecké, Rudné přes zastávku Výškovická a po ul. Plzeňské.
  Zastávky Polanka,žel.zast., Stará Bělá,křiž., U Lípy, Požární zbrojnice, Stará Bělá,střed, Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova, Plzeňská, Dubina, Bělský les a Hotel Bělský les
  nebudou linkou č. 59 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 26
  bude, jako náhrada za linku č. 59, prodloužena vybranými spoji v trase linky č. 59 z Dubiny na Vítkovice,Mírové nám. a zpět.

Neobsluhované zastávky

 • Zastávka Polanka,žel.zast.
  nebude po dobu konání výluky obsluhována linkami MHD.
  Využijte prosím nejbližší zastávku Dolní Polanka (pro linky č. 46 a 59).

Jízdní řády

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.