Od pondělí 15. května 2023 (00:00 h) do pondělí 29. května 2023 (24:00 h), z důvodu opravy kruhového objezdu v křižovatce ul. 17. listopadu x Bedřicha Nikodéma u zastávky Duha v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 40, 43, 44, 47, 48, 49, 58, 78 a 88. Uvedené linky budou vedeny po odklonových trasách. Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Linky č. 35 a 39 pojedou po svých trasách beze změn.

Z DŮVODU ROZSÁHLÝCH ÚPRAV VE VEDENÍ LINEK DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, JAKOU TRASOU A KTERÝM SMĚREM LINKY JEDOU! DĚKUJEME.

Organizace dopravy

 • Schéma dočasné autobusové dopravy ke stažení:
   PDF   JPG 
 • Informační příručka ke stažení:
   PDF   [ tiskněte oboustranně na A4, poté přeložte ]
 • Linky č. 40, 43, 44, 47, 48, 49, 58, 78 a 88
  budou vedeny po odklonových trasách, a to konkrétně:
  linka č. 40 odklonem po ul. Průběžné a Martinovské;
  linka č. 43 odklonem po ul. Průběžné, Opavské, Bedřicha Nikodéma a dalších;
  linka č. 44 odklonem po ul. Bedřicha Nikodéma;
  linka č. 47 odklonem po ul. Opavské;
  linka č. 48 odklonem po ul. Průběžné a Martinovské;
  linka č. 49 odklonem po ul. Opavské, Bedřicha Nikodéma a dalších;
  linka č. 58 odklonem po ul. Martinovské;
  linka č. 78 odklonem po ul. Průběžné a Opavské;
  linka č. 88 odklonem po ul. Opavské.
 • Zastávka Duha (standardní, na ul. 17. listopadu)
  nebude dočasně obsluhována linkami MHD, a bude přemístěna:
  pro linky č. 40, 43, 48 a 78 na ul. Průběžnou, na provizorní zastávku Duha (PZ), u parkoviště restaurace Arrows;
  pro linku č. 49 na ul. Bedřicha Nikodéma, na standardní zastávku Duha, u opravovaného kruhového objezdu.
  Pro linky č. 78 a 88 se zastávka dočasně ruší.
 • Zastávka Pustkovec (standardní, na ul. 17. listopadu)
  nebude dočasně obsluhována linkami MHD, a bude přemístěna:
  pro linky č. 43 (směr Svinov,nádraží) a 49 (oba směry) na ul. 17. listopadu, na provizorní zastávku Pustkovec (PZ), u vjezdu na parkoviště řetězce Lidl;
  pro linky č. 43 (směr Dílny DP Ostrava) a 58 (oba směry) na ul. Slavíkovu, na standardní zastávku Poruba,garáže.
  Pro linky č. 47, 48 a 78 se zastávka dočasně ruší.

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Poruba,Opavská
  se změnou u autobusových linek od 15. 5. 2023
   PDF   JPG 

Z DŮVODU ROZSÁHLÝCH ÚPRAV VE VEDENÍ LINEK DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, JAKOU TRASOU A KTERÝM SMĚREM LINKY JEDOU! DĚKUJEME.

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 40 pojede v trase:
  Plesná,Globus / Poruba,Opavská – Duha (PZ) – Dílny DP Ostrava – Čistírny – Poruba,vozovna – Oblouk – Náměstí B.Němcové – Fakultní nemocnice – Poruba,Studentské koleje a zpět.
 • Linka č. 43 pojede v trase:
  Dílny DP Ostrava – Duha (PZ) – Poruba,Opavská – Poruba,Otakara Jeremiáše – Jana Šoupala – Čistírny – Slavíkova – Pustkovec (PZ) – Poruba,vozovna – Bytostav – Jižní svahy – Řecká – Svinov,nádraží a zpět.
  V opačném směru linka č. 43 nejede přes zastávku Pustkovec (PZ).
 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Poruba,Otakara Jeremiáše – Jana Šoupala – Čistírny – Poruba,vozovna – Francouzská – Jižní svahy – Řecká – Třebovice,Tesco / Svinov,nádraží a zpět.
 • Linka č. 47 pojede v trase:
  Plesná – Plesenka – Poruba,Opavská – Pustkovecká – Hlavní třída – Poruba,Studentská a zpět.
 • Linka č. 48 pojede v trase:
  Poruba,Opavská – Duha (PZ) – Dílny DP Ostrava – Čistírny – Bajkalská – Svinov,mosty – Balkán – Kotva – Náměstí SNP – Náměstí Ostrava-Jih – Hrabůvka,Benzina – Hrabová,PZ jih a zpět.
 • Linka č. 49 pojede v trase:
  Poruba,Opavská – Poruba,Otakara Jeremiáše – Jana Šoupala – Čistírny – Slavíkova – Pustkovec (PZ) – Svinov,mosty – Sad B.Němcové – Důl Heřmanice – Michálkovice a zpět.
 • Linka č. 58 pojede v trase:
  Martinov,střed – Dílny DP Ostrava – Čistírny – Slavíkova – Poruba,vozovna – Poruba,Alšovo nám. – K Myslivně – Poruba,radnice a zpět.
 • Linka č. 78 pojede v trase:
  Dílny DP Ostrava – Duha (PZ) – Poruba,Opavská – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Náměstí Ostrava-Jih – Hrabůvka,Benzina – Hrabová,PZ jih a zpět.
 • Linka č. 88 pojede v trase:
  Poruba,Opavská – Poruba,Alšovo nám. – Francouzská – Kotva – Hrabůvka,Poliklinika – Dolní Vítkovice – Konzervatoř – Most Pionýrů – ZOO a zpět.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.