Od soboty 27. května 2023 (07:00 h) do neděle 28. května 2023 (18:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Horní a Plzeňské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 15, 17 a 18, které budou odkloněny přes Jubilejní kolonii. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 15, 17, 18 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 15
  bude v úseku zastávek Kpt.Vajdy – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem přes zastávky Nádraží Vítkovice a Jubilejní kolonie.
 • NAD za linku č. 15
  bude zavedena v úseku Kpt.Vajdy – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávka Rodinná (směr Josefa Kotase)
  nebude spoji NAD za linku č. 15 neobsluhována.
 • Linky č. 17 a 18
  budou v úseku zastávek Hulvácká – Josefa Kotase vedeny oběma směry odklonem přes zastávky Městský stadion a Jubilejní kolonie.
 • NAD za linky č. 17 a 18
  bude zavedena v úseku Ferona – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Kotase) a Hulvácká (směr Ferona)
  nebudou spoji NAD za linky č. 17 a 18 neobsluhovány.
 • Přípoj mezi linkami č. 7 a 18
  se přesouvá ze zastávky Hulvácká na zastávku Ferona.
 • Na linkách č. 15, 17, 18 a NAD
  budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 15 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Kpt.Vajdy – Nádraží Vítkovice – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Ferona – Palkovského – Městský stadion – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Ferona – Palkovského – Městský stadion – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 15 pojede v trase:
  Kpt.Vajdy – ÚMOb Jih – Náměstí Ostrava-Jih – Josefa Kotase a zpět.
 • NAD za linky č. 17 a 18 pojede v trase:
  Ferona – Tylova – ÚMOb Jih – Náměstí Ostrava-Jih – Josefa Kotase a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Ferona - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Rodinná - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před sjezd na ul. Rudnou.
 • Rodinná - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih (směr Josefa Kotase).
 • Rodinná - pro TRAM linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Rodinná linek č. 3 a 11 (směr Zábřeh).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih (směr Josefa Kotase).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 15, 17 a 18 (směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět proti směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 15, 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 15, 17 a 18 (směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih linek č. 41 a 48 (směr Hotel Bělský les).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 15, 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • Josefa Kotase - pro NAD za linky č. 15, 17 a 18 (směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na nástupní provizorní zastávku.
  Josefa Kotase - pro TRAM linky č. 15, 17 a 18 (směr Výškovice / Poruba / Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Josefa Kotase linek č. 1 a 10 (směr Hrabůvka,Poliklinika).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.