AKTUALIZOVÁNO přemístění zastávek pro náhradní autobusovou dopravu od soboty 29. července 2023 (04:00 h)!
AKTUALIZOVÁNO přemístění zastávek pro náhradní autobusovou dopravu od pondělí 7. srpna 2023 (00:00 h)!

Od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do pátku 18. srpna 2023 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14 a 18. Linky č. 1, 2, 8, 11 a 18 budou ze zastávky Karolina odkloněny na terminál Hranečník a v úseku zastávek Karolina – Hlavní nádraží bude za tyto linky zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 14 bude nahrazena autobusem X14 a linky č. 3 a 12 budou provozovány po upravených trasách. V rámci výluky také proběhne výměna kolejí na tramvajové smyčce Hlavní nádraží, která bude mít vliv na dočasné přemístění nástupní a výstupní zastávky Hlavní nádraží pro náhradní dopravu.

PŘESTUP CESTUJÍCÍCH NA/Z NÁHRADNÍ DOPRAVU BUDE NA ZASTÁVCE KAROLINA!

Organizace dopravy

 • Linky č. 1, 2, 8, 11 a 18
  budou ze zastávky Karolina odkloněny na terminál Hranečník.
  V úseku zastávek Karolina – Hlavní nádraží bude zavedena NAD. V úseku zastávek Muglinovská – Přívoz,Hlučínská bude tramvajový provoz nahrazen souběžně jedoucími autobusovými linkami.
 • Linka č. 3
  bude ve směru ze Zábřehu vedena ze zastávky Vítkovice,Mírové nám. odklonem přes Dolní Vítkovice až na zastávku Don Bosco, z které, dle poznámek v jízdním řádu, dále pokračuje jako linka č. 12 přes Krajský úřad a Mariánské náměstí až na konečnou zastávku Dubina.
  Zastávky v úseku Pohraniční – Hulváky – Poruba,vozovna nebudou linkou č. 3 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 12
  bude ve směru z Dubiny ukončena na zastávce Krajský úřad, z které, dle poznámek v jízdním řádu, dále pokračuje jako linka č. 3 přes Don Bosco, Dolní Vítkovice a Vítkovice,Mírové nám. až na konečnou zastávku Zábřeh.
  Zastávky v úseku Náměstí Republiky – Karolina – Hranečník nebudou linkou č. 12 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 14
  bude nahrazena autobusem X14 v trase Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové – Nová radnice – Hranečník – Nová huť již.brána a zpět.
  Zastávky linky č. 14 na ul. Nádražní a na Výstavišti nebudou linkou X14 obsluhovány.
 • Zastávka Mor. Ostrava,Plynárny bude dočasně mimo provoz. Využijte prosím nejbližší zastávku Křižíkova.

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Hranečník
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 
 • Nová huť hl.brána
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 
 • Sad B.Němcové
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poliklinika – Moravská – Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice – Karolina – Výstaviště – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Karpatská – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Dolní Vítkovice – Karolina – Výstaviště – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Zábřeh – Kotva – Kpt.Vajdy – Nádraží Vítkovice – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Dolní Vítkovice – Don Bosco a dále jako linka č. 12 (směr Dubina).
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina – Výstaviště – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Zábřeh – Kotva – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina – Výstaviště – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Krajský úřad a dále jako linka č. 3 (směr Zábřeh).
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina – Výstaviště – Hranečník a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD (náhradní doprava za linky č. 1, 2, 8, 11 a 18) pojede v trase:
  Karolina – Elektra – Stodolní – Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.
 • X14 (náhradní doprava za linku č. 14) pojede v trase:
  Přívoz,Hlučínská – Důl Odra – Sad B.Němcové – Vozovna trolejbusů – Horn.poliklinika – Nová radnice – Most M.Sýkory – Hranečník – Osada Míru – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hl.brána – Nová huť již.brána a zpět.

PŘESTUP CESTUJÍCÍCH NA/Z NÁHRADNÍ DOPRAVU BUDE NA ZASTÁVCE KAROLINA!

Přemístěné zastávky pro NAD

 • Hlavní nádraží - pro NAD (nástupní pro směr Karolina)
  (do odvolání*) se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, za obratiště, cca 40 metrů za přechod pro chodce ve směru do centra.
 • Hlavní nádraží - pro NAD (výstupní)
  (do odvolání*) se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, před křižovatku s ul. Wattovou.
 • Důl Jindřich - pro NAD (směr Karolina)
  (od vyhlášení**) se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za křižovatku s ul. 30. dubna.
 • Důl Jindřich - pro NAD (směr Hlavní nádraží)
  do soboty 29. července 2023 (03:59 h) se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
  od soboty 29. července 2023 (04:00 h) se přemísťuje na ul. Nádražní, před křižovatku s ul. Veleslavínova, na provizorní zastávku, cca 220 metrů zpět proti směru jízdy.
  od pondělí 7. srpna 2023 (00:00 h) se přemísťuje zpět na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
  Pozn.:
  * – do ukončení prací při výměně kolejí na tramvajové smyčce Hlavní nádraží.
  ** – od zahájení silniční uzávěry ul. Nádražní.

Přemístěné zastávky pro X14

 • Sad B.Němcové - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 7).
 • Sad B.Němcové - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 6).
 • Muglinovská - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 4).
 • Muglinovská - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Sad B.Němcové (stanoviště č. 6).
 • Křižíkova - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Vozovna trolejbusů (směr Most M.Sýkory).
 • Křižíkova - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Vozovna trolejbusů (směr Sad B.Němcové).
 • Důl Jindřich - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Nová radnice (směr Most M.Sýkory).
 • Důl Jindřich - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Nová radnice (směr Sad B.Němcové).
 • Stodolní - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na zastávku Most M.Sýkory (směr Nová radnice).
 • Elektra - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na zastávku Most M.Sýkory (směr Nová radnice).
 • Výstaviště - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na zastávku Most M.Sýkory (směr Nová radnice).
 • Hranečník - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník na stanoviště č. 6.
 • Osada Míru - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku.
 • Osada Míru - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku.
 • Nová huť učiliště - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku.
 • Nová huť učiliště - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku.
 • Nová huť hl.brána - pro linku X14 (směr Nová huť již.brána)
  se přemísťuje v rámci terminálu Nová huť hl.brána na stanoviště č. 7.
 • Nová huť hl.brána - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje v rámci terminálu Nová huť hl.brána na stanoviště č. 3.
 • Nová huť již.brána - pro linku X14 (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na stejnojmennou nástupní zastávku pro linku č. 31 (směr Výškovice).

Ke stažení

 

...více na dpo.cz/leto2023

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.