V neděli 17. září 2023 a opakovaně v neděli 24. září 2023 (vždy v době od 07:00 h do 18:00 h), z důvodu výměny trolejí na ul. Horní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 15 a 17, které budou odkloněny přes Jubilejní kolonii. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 15, 17 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 15
  bude v úseku zastávek Josefa Kotase – Kpt.Vajdy vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,Poliklinika, Jubilejní kolonie a Nádraží Vítkovice.
 • NAD za linku č. 15
  bude zavedena v úseku Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Kpt.Vajdy a zpět.
  Pro přestup z linky č. 15 (směr Dubina) na NAD (směr Josefa Kotase) na zastávce Kpt.Vajdy přejděte na nástupiště v protisměru. Zastávku Rodinná (směr Dubina) spoje NAD za linku č. 15 neobsluhují.
 • Linka č. 17
  bude v úseku zastávek Josefa Kotase – Hulvácká vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,Poliklinika, Jubilejní kolonie a Palkovského.
 • NAD za linku č. 17
  bude zavedena v úseku Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Ferona a zpět.
  Pro přestup z NAD a na linku č. 17 (směr Poruba) na zastávce Ferona přejděte na nástupiště v protisměru. Zastávky Hulvácká (směr Poruba) a Rodinná (směr Dubina) spoje NAD za linku č. 17 neobsluhují.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 15 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice – Kpt.Vajdy – Zábřeh,vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – Palkovského – Ferona – Svinov,mosty – Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 15 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr Výškovice) – Kpt.Vajdy a zpět.
 • NAD za linku č. 17 pojede v trase:
  Josefa Kotase  – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr Poruba) – Tylova – Dolní – Hulvácká (pouze směr Dubina) – Ferona a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Josefa Kotase - pro linky č. 15 a 17 (směr Výškovice / Poruba)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Josefa Kotase linek č. 1 a 10 (směr Hrabůvka,Poliklinika).
  Josefa Kotase - pro NAD za linky č. 15 a 17 (nástupní; směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na nástupní provizorní zastávku.
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 15 a  17 (směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih linek č. 41 a 48 (směr Hotel Bělský les).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 15 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 15 a  17 (směr Kpt.Vajdy / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět proti směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 15 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Rodinná - pro linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Rodinná linek č. 6 a 11 (směr Zábřeh).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih (směr Josefa Kotase).
 • Kpt.Vajdy - pro NAD za linku č. 15 (nástupní; směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje DO PROTISMĚRU, na tramvajovou zastávku Kpt.Vajdy (směr Zábřeh).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 17 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před sjezd na ul. Rudnou.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih (směr Josefa Kotase).
 • Tylova - pro NAD za linku č. 17 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Tylova - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 17 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Hulvácká - pro NAD za linku č. 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Ferona - pro NAD za linku č. 17 (nástupní; směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.