V sobotu 23. září 2023 od 7:00 h do 18:00 h bude odkloněna trasa linky č. 4 na konečnou zastávku Poruba,vozovna. Důvodem je plánovaný výpadek napájení v Martinově. V úseku zastávek Třebovická – Martinov pojede náhradní autobusová doprava (NAD).

Trasa linky č. 4 po dobu výluky

Nová huť již. brána – Kunčičky,kostel – Hranečník – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Třebovická – Poruba,vozovna (v opačném směru začíná na zastávce Telekom. škola)

Poslední spoje po své trase

 • ze zastávky Nová huť jižní brána v 6:03 h
 • ze zastávky Martinov 6:51 h

Trasa NAD

Třebovická (na ulici Opavské) – Sokolovská – Čistírny – Bedřicha Nikodéma – Dílny DP Ostrava – Martinov

Přemístěné zastávky pro NAD za linku č. 4

 • Třebovická (nástupní pro NAD)
  bude umístěna na ulici Opavské, u pravého okraje vozovky, cca 33 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky na provizorní nástupiště.
 • Sokolovská (směr Martinov)
  se přemísťuje na ulici Martinovskou, k pravému okraji vozovky na úroveň tramvajové zastávky na provizorní nástupiště.
 • Sokolovská (směr Třebovická)
  se přemísťuje na ulici Martinovskou, k pravému okraji vozovky, na úroveň tramvajové zastávky na provizorní nástupiště.
 • Čistírny (směr Martinov)
  se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku pro linky č. 40 a 44 směr Duha
 • Čistírny (směr Třebovická)
  se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku pro linky č. 40 a 44 směr Poruba,vozovna
 • Bedřicha Nikodéma (směr Martinov)
  se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku pro linku č. 44 směr Duha
 • Bedřicha Nikodéma (směr Třebovická)
  se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku pro linku č. 44 směr Poruba vozovna
 • Dílny DP Ostrava (směr Martinov)
  se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku linky č. 44 směr Duha
 • Dílny DP Ostrava (směr Třebovická)
  se se přemísťuje na stejnojmennou autobusovou zastávku linky č. 44 směr Poruba vozovna
 • Martinov (nástupní pro NAD)
  bude umístěna na stejnojmenné autobusové zastávce pro linku č. 51 směr Dílny DP Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.