V neděli 3. prosince 2023 (v době od 14:00 h do 20:00 h), z důvodu konání kulturní akce a uzávěry Alšova náměstí v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 40 a 54. Linka č. 40 bude ukončena na zastávce Věžičky. Linka č. 54 bude v úseku zastávek Nezvalovo náměstí – Poruba,U Nemocnice vedena odklonem přes zastávku Fakultní nemocnice. Zastávka Poruba,Alšovo nám. nebude dočasně obsluhována linkami MHD.

Organizace dopravy

  • Linka č. 40
    bude ukončena, resp. bude začínat na zastávce Věžičky.
  • Linka č. 54
    bude v úseku zastávek Nezvalovo náměstí – Poruba,U Nemocnice vedena oběma směry odklonem v trase linky č. 58 s obsloužením zastávky Fakultní nemocnice. Ostatní zastávky na odklonové trase linka č. 54 neobsluhuje.
  • Zastávka Poruba,Alšovo nám.
    nebude dočasně obsluhována linkami MHD.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.