Od pondělí 4. března 2024 (00:00 h) do neděle 17. března 2024 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Rostislavova a Štramberská, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 26, 57 a 59, které budou oběma směry vedeny odklonem po ul. Ruské přes zastávku Stará ocelárna. Zastávky Kotkova, Nová ocelárna, Romo a Lékařská fakulta nebudou dočasně obsluhovány. Na linkách č. 26, 57 a 59 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

  • Linky č. 26, 57 a 59
    budou v úseku zastávek Vítkovice,Mírové nám. – Štramberská vedeny oběma směry odklonem po ul. Ruské přes dočasně obnovenou autobusovou zastávku Stará ocelárna.
    Zastávky Kotkova, Nová ocelárna, Romo a Lékařská fakulta
    nebudou dočasně obsluhovány v obou směrech. Využijte, prosím, nejbližší obsluhované zastávky Vítkovice,Mírové nám., Stará ocelárna, Štramberská nebo Ředitel.Vítkovic.

Jízdní řády

 

...více na dpo.cz/brezen2024

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.