Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu souvislé údržby ul. Dr. Slabihoudka u Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47, 54 a 58. Zastávka Poruba,U Nemocnice bude obsluhována pouze linkami č. 20, 47 a 58 ve směru Studentské koleje. Linky č. 47 a 58 budou ve směru Plesná vedeny odklonem po ul. K Myslivně. Linka č. 54 bude oběma směry odkloněna po ul. Opavské. Na linkách č. 47, 54 a 58 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

DOPRAVA CESTUJÍCÍCH K HLAVNÍMU VCHODU FAKULTNÍ NEMOCNICE (NAHOŘE) BUDE ZAJIŠTĚNA LINKAMI č. 20, 47 a 58!

PRO CESTU ZPĚT VYUŽIJTE LINKY MHD JEDOUCÍ ZE ZASTÁVEK HLAVNÍ TŘÍDA, FAKULTNÍ NEMOCNICE, K MYSLIVNĚ NEBO PORUBA,STUDENTSKÁ!

Organizace dopravy

 • Zastávka Poruba,U Nemocnice (směr Poruba,Studentské koleje)
  bude přemístěna o cca 70 metrů vpřed ve směru jízdy a bude obsluhována pouze linkami č. 20, 47 a 58.
 • Zastávka Poruba,U Nemocnice (směr Poruba,Alšovo nám. / Plesná)
  bude MIMO PROVOZ a dočasně nebude obsluhována linkami MHD.

  Využijte prosím nejbližší zastávky Hlavní třída, Fakultní nemocnice, K Myslivně nebo Poruba,Studentská.
 • Linka č. 47 (směr Poruba,Studentské koleje)
  pojede ze zastávky Hlavní třída po své trase s obsloužením přemístěné zastávky Poruba,U Nemocnice.
 • Linka č. 47 (směr Plesná)
  bude v úseku zastávek Poruba,Studenská – Hlavní třída vedena odklonem přes zastávky K Myslivně, Pod Nemocnicí, Domov Sester a Fakultní nemocnice.
 • Zastávka Poruba,U Nemocnice (směr Plesná)
  nebude linkou č. 47 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 54 (směr Poruba,Studentská a zpět)
  pojede ze zastávky Poruba,Alšovo nám. po upravené trase po ul. 17. listopadu a ul. Opavské a zastávky Poruba,Studentská a Poruba,Studentské koleje bude obsluhovat v opačném pořadí oproti standardní trase - tzn. zastávka Poruba,Studentská bude konečná a zastávka Poruba,Studentské koleje bude průběžná.
  Zpětná trasa bude shodná, navíc s obsloužením zastávky Hlavní třída.
 • Zastávka Poruba,U Nemocnice (v obou směrech)
  nebude linkou č. 54 dočasně obsluhována.
 • Zastávka Poruba,Studentské koleje
  bude linkou č. 54 obsluhována v obou směrech.
 • Linka č. 58 (směr Poruba,Studentské koleje)
  pojede ze zastávky Fakultní nemocnice po své trase s obsloužením přemístěné zastávky Poruba,U Nemocnice.
 • Linka č. 58 (směr Plesná)
  bude v úseku zastávek Poruba,Studenská – Náměstí B.Němcové vedena odklonem přes zastávky K Myslivně, Pod Nemocnicí a Domov Sester.
 • Zastávky Poruba,U Nemocnice (směr Plesná) a Fakultní nemocnice (směr Plesná)
  nebudou linkou č. 58 dočasně obsluhovány.

Schéma autobusové dopravy (Ostrava-Poruba)

 • Schéma autobusové dopravy (Ostrava-Poruba) s platností od 15. 4. 2024
   PDF   JPG 

Jízdní řády

Přemístěné zastávky

 • Poruba,U Nemocnice - pro linky č. 20, 47 a 58 (směr Poruba,Studentská / Studentské koleje)
  se přemísťuje na ul. Dr. Slabihoudka, na provizorní zastávku, o cca 70 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Poruba,Studentská - pro linku č. 54 (směr Poruba,Studentské koleje)
  se přemísťuje do protisměru na stejnojmennou nástupní zastávku.

Souběžně probíhající výluky

 • Na lince č. 47
  probíhá souběžně výluka z důvodu výstavby opěrné zdi na ul. Karla Svobody v Plesné.
   INFO - podrobněji 
 • Na lince č. 54
  probíhá souběžně výluka z důvodu stavebních prací v areálu vozovny trolejbusů.
   INFO - podrobněji 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.