Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do pátku 16. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. 28. října v úseku ul. Na Jízdárně – ul. Bozděchova a opravy parovodu na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace tramvajových linek č. 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14 a 18. Dle jízdních řádů budou linky č. 4 a 8 (včetně posilové linky č. 9) odkloněny přes Vítkovice, linky č. 11, 12 a 18 budou provozovány po částečně upravených trasách a linky č. 1, 2 a 8 jedoucí na Hlavní nádraží budou ukončeny na zastávce Plynárny. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava linkami X1, X8 a X14. Provoz linek bude rozdělen na denní a noční. Na všech uvedených linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

TRAMVAJOVÉ LINKY č. 4 a 8 (+9) POJEDOU V DENNÍM REŽIMU (dle jízdních řádů) ODKLONEM PŘES VÍTKOVICE!

PRO JÍZDU SMĚR HLAVNÍ NÁDRAŽÍ NUTNO PŘESTOUPIT NA ZASTÁVCE DŮL JINDŘICH NA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU!

AUTOBUSOVÉ LINKY č. 24, 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67, 68 a 72 SMĚR PŘÍVOZ / HLUČÍN / MICHÁLKOVICE ODJÍŽDÍ ZE ZASTÁVKY DŮL JINDŘICH!

UPOZORNĚNÍ: ORGANIZACE DOPRAVY PO UKONČENÍ TÉTO VÝLUKY SE NA TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH č. 1, 2, 8, 14 a 18 ŘÍDÍ VÝLUKOVÝM REŽIMEM PLATNÝM OD 17.8.2024! ...VÍCE ZDE

Organizace dopravy

 • Zastávka Krajský úřad
  bude MIMO PROVOZ a dočasně nebude obsluhována linkami MHD.

  Využijte prosím nejbližší zastávky Na Jízdárně nebo Náměstí Republiky.
 • Zastávka Muglinovská
  bude MIMO PROVOZ a dočasně nebude obsluhována linkami MHD.

  Využijte prosím nejbližší zastávku Sad B.Němcové.
 • Provoz linek
  bude rozdělen na denní a noční (dle jízdních řádů).

Schéma tramvajové dopravy (Město Ostrava)

 • Schéma tramvajové dopravy (Město Ostrava) s platností od 1. 7. do 16. 8. 2024
   PDF   JPG 

DENNÍ PROVOZ (dle jízdních řádů)

 • Linky č. 1, 2 a 8
  budou ve směru Hlavní nádraží ukončeny na zastávce Mor. Ostrava,Plynárny.
  Přestupní zastávka na/z náhradní autobusovou dopravu (směr Hlavní nádraží): Důl Jindřich.
  Přestupní zastávka na autobusové linky (směr Přívoz / Hlučín / Michálkovice): Důl Jindřich.
  V úseku Důl Jindřich – Přívoz,Hlučínská tramvajový provoz nahrazen souběžně jedoucími autobusovými linkami.
 • Linky č. 4 a 8
  budou v úseku zastávek Nová Ves,vodárna – Náměstí Republiky vedeny oběma směry odklonem přes zastávky Palkovského, Vítkovice,Mírové nám. a Don Bosco.
  Přestupní zastávky na/z náhradní autobusovou dopravu (přes Mariánské náměstí): Nová Ves,vodárna a Don Bosco.
  Přestup mezi TRAM a linkou X8 (a naopak) bude na zastávce Don Bosco do protisměru.
 • Cestující odkloněných linek č. 4 a 8 (+9)
  nevystupující na zastávkách v úseku Hulváky – Krajský úřad nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu!
 • Linka č. 9
  bude, jako posilová linka, zavedena v trase Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Palkovského – Vítkovice,Mírové nám. – Don Bosco – Náměstí Republiky – Karolina – Hranečník / Nová huť již.brána a zpět.
 • Linka č. 11
  bude provozována v trase Zábřeh – Nová Ves,vodárna / Mariánské náměstí.
 • Linka č. 12
  bude provozována v trase Dubina – Mariánské náměstí / Nová Ves,vodárna.
 • Linka č. 14
  bude nahrazena linkou X14 ve výlukové trase přes Vozovnu trolejbusů a Most M.Sýkory.
 • Linka X1
  bude, jako náhrada za linky č. 1, 2 a 8, zavedena v trase Důl Jindřich – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka X8
  bude, jako náhrada za linky č. 4 a 8, zavedena v trase Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Don Bosco a zpět.
 • Linka X14
  bude, jako náhrada za linku č. 14, zavedena v trase Přívoz,Hlučínská – Vozovna trolejbusů – Most M.Sýkory – Hranečník – Nová huť již.brána a zpět.

NOČNÍ PROVOZ (dle jízdních řádů)

 • Linky č. 1 a 2
  budou ve směru Hlavní nádraží ukončeny na zastávce Mor. Ostrava,Plynárny.
  Přestupní zastávka na/z náhradní autobusovou dopravu (směr Hlavní nádraží): Důl Jindřich.
 • Linka č. 4
  bude rozdělena na dvě části: Martinov – Nová Ves,vodárna a Hranečník – Mor. Ostrava,Plynárny.
  Přestupní zastávky na/z náhradní autobusovou dopravu (přes Mariánské náměstí): Nová Ves,vodárna a Elektra.
 • Linka č. 8
  bude provozována v trase Poruba,Vřesinská – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí.
  Přestupní zastávka na/z náhradní autobusovou dopravu (směr Hlavní nádraží): Mariánské náměstí.
 • Linka č. 11
  bude provozována ve standardní trase Zábřeh – Nová Ves,vodárna – Poruba,vozovna.
 • Linka č. 18
  bude provozována v trase Dubina – Nová Ves,vodárna.
  Přestupní zastávka na/z náhradní autobusovou dopravu (směr Hlavní nádraží): Nová Ves,vodárna.
 • Linka X8
  bude, jako náhrada za noční linky, zavedena v trase Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – ÚAN – Karolina – Elektra – Důl Jindřich – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.

Jízdní řády

Orientační schéma zastávek

 • Hulváky - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Náměstí Republiky - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Sad B.Němcové - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Nová Ves,vodárna - pro linku X8 (směr Don Bosco / Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 15 metrů před přechod pro chodce.
 • Dům energetiky - pro linku X8 (směr Mariánské náměstí / Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výstavní, na provizorní zastávku, cca 80 metrů před křižovatkou s ul. 28. října.
 • Dům energetiky - pro linku X8 (směr Don Bosco / Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Výstavní, na autobusovou zastávku Dům energetiky (směr Vítkovice).
 • Náměstí Republiky (stanoviště č. 1, směr Don Bosco) - pro noční linku X8 (směr Mariánské náměstí / Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na zastávku ÚAN (stanoviště č. 13), na komunikaci vedle nákupního centra Karolína.
 • Náměstí Republiky (stanoviště č. 2, směr Karolina) - pro noční linku X8 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na zastávku ÚAN (stanoviště č. 12), na ul. Vítkovickou (nástupní linek č. 21 a 81).
 • Náměstí Republiky (stanoviště č. 3, směr Krajský úřad)
  bude MIMO PROVOZ a přemísťuje se na zastávku Náměstí Republiky (stanoviště č. 1, směr Don Bosco).
 • Důl Jindřich - pro linku X1 (nástupní, směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za přechod pro chodce.
 • Křižíkova - pro linky č. 1, 2 a 8 (směr Dubina / Výškovice / Poruba)
  se přemísťuje na ul. Plynární, na nástupní tramvajovou zastávku Mor. Ostrava,Plynárny.

 

Oprava parovodu na ul. Nádražní bude pokračovat i po skončení výluky na ul. 28. října. Organizace dopravy od 17. srpna 2024 bude řešena samostatnou výlukou.

 

...více na dpo.cz/leto2024

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.