Od pondělí 8. července 2024 (00:00 h) do neděle 21. července 2024 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Sjízdné v Ostravě-Třebovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 44. Linky č. 35 a 39 budou ve směru z Poruby vedeny odklonem po ul. Martinovské a Opavské a nebudou dočasně obsluhovat zastávky na ul. Třebovické. Spoje linky č. 44, končící standardně na Třebovice,Tesco budou ukončeny na zastávce Řecká. Na uvedených linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 35 a 39 (pouze ve směru z Poruby)
  budou v úseku zastávek Čistírny – Svinov,mosty vedeny odklonem po ul. Martinovské přes provizorní zastávku Sokolovská a po ul. Opavské přes provizorní zastávku Třebovická. V opačném směru, do Poruby, pojedou linky po svých trasách.
 • Zastávky Na Valech, Třebovice, Třebovická (na ul. Třebovické) a Třebovice,Tesco (všechny směr Svinov,mosty)
  nebudou linkami č. 35 a 39 dočasně obsluhovány.
 • Zastávka Třebovická - pro linky č. 35 a 39 (směr Svinov,mosty)
  se přemísťuje ul. Opavskou, na provizorní zastávku, za tramvajovou zastávku Třebovická (směr Svinov,mosty).
 • Linka č. 44 (pouze ve směru Třebovice,Tesco)
  bude na své trase ukončena na zastávce Řecká. Ve směru Svinov,mosty pojede linka po své trase.
 • Zastávka Třebovice,Tesco
  nebude linkou č. 44 dočasně obsluhována.

Jízdní řády

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.