Od čtvrtku 18. července 2024 (00:00 h) do středy 7. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu 3. etapy opravy ul. Ostravské v Hlučíně a s ní spojené uzávěře v úseku od křižovatky s ul. Markvartovická po ul. Písečná, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 56, 66 a 67, které budou odkloněny po místních komunikacích. Na uvedených linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 56 (směr Ostrava)
  bude v úseku zastávek Hlučín,aut.nádr. – Ludgeřovice,Kostel vedena odklonem přes zastávky Hlučín,Rovniny, Hlučín,Rovniny,U Vodárny a Hlučín,cihelna.
 • Zastávky Hlučín,pneuservis, Markvartovice,Za Chodníky a Ludgeřovice,Chovatelská
  nebudou linkou č. 56 (směr Ostrava) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 56 (směr Hlučín)
  pojede po své trase s částečným omezením dopravy na ul. Ostravské.
 • Zastávka Hlučín,U Kuchaře
  od 28. 7. (00:00 h) do 7. 8. (24:00 h) nebude linkou č. 56 (směr Hlučín) obsluhována.
 • Zastávka Hlučín,pneuservis
  od 28. 7. (00:00 h) do 7. 8. (24:00 h) se přemísťuje pro linku č. 56 (směr Hlučín) na provizorní zastávku, cca 150 metrů zpět.
 • Linka č. 66 (směr Ostrava)
  bude v úseku zastávek Hlučín,žel.st. – Hlučín,cihelna vedena odklonem přes zastávky Hlučín,Rovniny a Hlučín,Rovniny,U Vodárny.
 • Zastávka Hlučín,pneuservis
  nebude linkou č. 66 (směr Ostrava) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 66 (směr Hlučín)
  bude v úseku zastávek Hornické muzeum – Hlučín,žel.st. vedena odklonem přes zastávku Markvartovice,Za Chodníky.
 • Zastávka Hlučín,cihelna
  nebude linkou č. 66 (směr Hlučín) dočasně obsluhována.
 • Zastávka Hlučín,pneuservis
  od 28. 7. (00:00 h) do 7. 8. (24:00 h) se přemísťuje pro linku č. 66 (směr Hlučín) na provizorní zastávku, cca 150 metrů zpět.
 • Linka č. 67
  bude v úseku zastávek Hlučín,U Vodárny – Hlučín,aut.nádr. vedena oběma směry odklonem přes zastávku Hlučín,Rovniny.
 • Zastávky Hlučín,pneuservis a Hlučín,U Kuchaře
  nebudou linkou č. 67 dočasně obsluhovány.

Jízdní řády

  * - jízdní řád s platností od 28. 7. do 7. 8. 2024

 

Podrobněji: 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | 4. etapa 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.