Přesně tři a půl roku po zavedení bezhotovostních plateb bankovními kartami ve všech vozidlech zrušil Dopravní podnik Ostrava (DPO) od 1. ledna 2020 papírové jízdenky.

Nákup jízdného lze provést prostřednictvím:

1) Platební karty

Přímo ve vozidle pořídíte jízdenku pro:

 • sebe,
 • až 4 spolucestující,
 • přepravu psů nebo zavazadel.

Možnost hradit cenu jednotlivé elektronické jízdenky v ostravské MHD, prostřednictvím běžných bezkontaktních bankovních platebních karet posunula odbavování cestujících na světovou úroveň.

 Více o platbě platební kartou přímo ve vozidle 

2) MojeDPO – mobilní aplikace

Jízdenky v mobilní aplikaci je nutno pořídit před nástupem do vozidla.

 • Rozšířená nabídka jízdenek, včetně zlevněných,
 • nákup až 50 jízdenek,
 • on-line platba kartou v aplikaci.

Ke stažení pro iOS a Android.

 Více o aplikaci 

3) Kreditní jízdenka

Ve vozidle pořídíte jízdenku pro:

 • sebe,
 • až 50 spolucestujících, max. 15 jednoho druhu (obyčejných nebo zlevněných) na jeden nákup.
 • přepravu psů nebo zavazadel.

 Více o Kreditní jízdence 

Chytrá denní optimalizace

ři opakovaných jízdách s platební kartou/Kreditní jízdenkou zaplatíte maximálně cenu 24hodinové jízdenky (100 Kč). (v zúčtovacím období od 2:59 do 3:00)

4) ODISka

Ve vozidle pořídíte jízdenku pro:

 • sebe
 • spolucestující, max. 15 jednoho druhu (obyčejných nebo zlevněných) na jeden nákup
 • přepravu psů nebo zavazadel

 Více o ODISce 

5) SMS jízdenky

 Více o SMS jízdenkách 

Kreditní jízdenka

Co je Kreditní jízdenka?

Kreditní jízdenka je jednoduchá, anonymní čipová karta, kterou lze zakoupit v jízdenkomatech, v našich prodejnách nebo u smluvních prodejců. Kreditní jízdenku je možné opakovaně dobíjet finanční částkou a následně používat pro úhradu jízdného běžným způsobem, tedy přikládáním k terminálům ve vozidlech DPO, podobně jako platební kartu nebo ODISku.

Kreditní jízdenka v MHD

Z kreditu na Kreditní jízdence je možné přikládáním k terminálům ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava pořídit běžné elektronické jízdenky:

 • Elektronická přestupní jízdenka
  Cena 24 Kč, přestupy do 45 minut od prvního přiložení. Kreditní jízdenku je nutné přikládat k terminálu při každém nástupu do vozidla. Při vystupování z vozidla není nutné jízdenku přikládat.
 • Elektronická nepřestupní jízdenka do 10 minut
  Cena 16 Kč, jízdenku je nutné přiložit k terminálu také při výstupu z vozidla.

U Kreditní jízdenky platí denní optimalizace jízdného, podobně jako u jízd s bankovní platební kartou. Při opakovaném nákupu elektronických přestupních/nepřestupních jízdenek, jejichž hodnota přesáhne cenu 24hodinové jízdenky, se při následujících jízdách MHD v témže dni již další kredit neodečítá. Povinnost přikládat jízdenku při každém nástupu do vozidla však zůstává.

Nákup přes volbu „Spolucestující/Další volby“:

Další možnosti nákupu jízdného na terminálech pro držitele Kreditní jízdenky i jejich spolucestující:

 • 45minutová elektronická jízdenka
  Cena 24 Kč.
 • 45minutová zlevněná elektronická jízdenka Cena 12 Kč (dítě 6-15, zavazadlo, pes).

Před přiložením Kreditní jízdenky lze takto na terminále ve vozidle zvolit a následně zakoupit najednou až 50 jízdenek pro děti nebo dospělé. V případě potřeby můžete postup opakovat až do požadovaného počtu jízdenek. Jediným omezením počtu spolucestujících je pak výše kreditu nahraného na Kreditní jízdence. Jednotlivé jízdenky zakoupené ve vozidle přes volbu „Spolucestující/Další volby“ jsou přestupní a platí 45 minut. Tlačítko „Spolucestující/Další volby“ je mimo jiné určeno k zakoupení jízdenky pro psa nebo zavazadlo.

Platnost Kreditní jízdenky je 365 dní od první operace/od nákupu. Po expiraci lze kredit převést na jinou Kreditní jízdenku (na prodejně, v automatu).

Daňový doklad ke Kreditní jízdence naleznete v e-shopu, a to po zadání IDK Kreditní jízdenky a CVC kódu umístěného na zadní straně.

Pozor na zlaté pravidlo: Také při cestování s Kreditní jízdenkou nezapomeňte přikládat kartu k terminálu při KAŽDÉM nástupu do vozidla.

Jízdenkomaty

Nákupy jízdenek a dobití kreditu v novém jízdenkomatu lze hradit bankovkami (CZK i EUR) nebo bezhotovostně (platební kartou, včetně možnosti platby Apple Pay nebo Google Pay a elektronickou peněženkou ODISky). Při platbě hotovostí použijte jen bankovky v hodnotě nákupu, jízdenkomat nevrací zpět. Jízdenkomat přijímá tyto bankovky: 100, 200, 500, 1000 CZK a 5, 10, 20 a 50 EUR.

Funkce jízdenkomatu:

 • prodej přednabitých Kreditních jízdenek
 • dobíjení kreditu na Kreditní jízdenku nebo na ODISku
 • převod kreditu mezi kartami
 • prodej 3denních jízdenek
 • doplňkové funkce – dopravní infoservis, vyhledání spojení, aktuální poloha spoje…

Reklamace

 • chybného odbavení Kreditní jízdenky (provedených jízd) Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, finanční vyrovnání se provádí prostřednictvím návratové transakce na elektronickou peněženku Kreditní jízdenky.
 • jízdenkového automatu (např. nevydání požadované jízdenky) Při reklamaci prosím popište závadu a nahlaste – datum a čas události, číslo automatu nebo jeho umístění. Reklamaci je nutné uplatnit do dvou měsíců ode dne (ne)poskytnutí služby.

Podrobné informace o Kreditní jízdence naleznete v brožuře:  Cestujeme s Kreditní jízdenkou 

Zastávky vybavené jízdenkomaty

 • Dubina
 • Hlavní nádraží
  • zastávka trolejbusů
 • Hranečník
  • autobusové stanoviště
  • tramvajové stanoviště směr centrum
 • Karolina
  • stanoviště směr centrum
  • stanoviště směr Poruba
 • Náměstí Republiky
  • tramvajové stanoviště směr centrum
  • tramvajové stanoviště směr Poruba
  • tramvajové stanoviště směr Vítkovice
 • Sad Boženy Němcové
  • trolejbusové stanoviště směr centrum
 • Svinov,mosty
  • autobusové stanoviště směr Poruba
  • autobusové stanoviště směr centrum
  • dolní zastávka
  • tramvajové stanoviště směr Poruba
  • tramvajové stanoviště směr centrum
 • Svinov,nádraží
 • ÚAN

Časté dotazy

 • Co se zbylým kreditem na Kreditní jízdence

  Po 180 dnech od první operace končí platnost Kreditní jízdenky, tj. karty jako nosiče. Nevyčerpaný kredit je však možné bezplatně přehrát na jinou Kreditní jízdenku v jízdenkomatu nebo na prodejnách jízdních dokladů nebo u jízdenkomatů, a to po dobu 6 měsíců od expirace Kreditní jízdenky. Po této lhůtě bude za vedení účtu elektronické peněženky Kreditní jízdenky měsíčně strhávána částka 20 Kč. Kredit lze také kdykoliv na prodejně jízdních dokladů vybrat, a to za manipulační poplatek 50 Kč.

Jak nejvýhodněji a nejsnadněji cestovat MHD když:

 • Jsem dítě do 15 let

  Děti se mohou v tarifní zóně 77 v případě krátkodobého jízdného odbavovat z elektronické peněženky ODISky nebo KREDITní jízdenky, kde jim bude odečítáno zlevněné jízdné. Aby se takto mohli odbavovat na zlevněné jízdné na ODISce nebo KREDITní jízdence musí mít ověřený profil pro dítě. V tarifní oblasti XXL pak lze zakoupit také zlevněné krátkodobé jízdenky se 75% slevou, a to jedině z elektronické peněženky ODISky s platným studentským profilem. Tyto jízdenky platí pouze v tarifní oblasti XXL. Dětem, které používají MHD pravidelně, doporučujeme pořídit kartu ODISka s dlouhodobou jízdenkou. Cena 12měsíční jízdenky pro děti do 15 let je 1 106 Kč pro tarifní zónu číslo 77. Přičemž platnost je pevně stanovena od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku. ODISku s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou nemusí děti vůbec přikládat k validátoru, a cestují tak bez starostí (mimo nástupu předními dveřmi v autobusech a trolejbusech po 20. hodině). Po vyřízení karty ODISka lze dlouhodobé jízdné kupovat přes e-shop.

 • Jsem student do 26 let

  Studenti od 15 do 26 let se v zóně č. 77 odbavují na obyčejné krátkodobé jízdné. Pro využití studentských výhod je nutné zvolit dlouhodobé časové jízdenky. Ty lze zakoupit a nahrát na dva nosiče, a to kartu ODISka, nebo bezkontaktní platební kartu (případně i virtuální platební kartu). Platební kartu je nutné pro její využití k dlouhodobým jízdenkám zaregistrovat na e-shopu, virtuální platební kartu (Apple/Google Pay) lze registrovat na prodejnách jízdních dokladů DPO. Následně je pro ověření nároku na slevu už pouze nutné se s kartou a potvrzením o studiu na daný akademický rok dostavit na prodejnu. V tarifní oblasti XXL pak lze zakoupit také zlevněné krátkodobé jízdenky se 75% slevou, a to jedině z elektronické peněženky ODISky s platným studentským profilem. Tyto jízdenky platí pouze v tarifní oblasti XXL.

 • Jsem učitel a jezdím s celou třídou 1x za pololetí do divadla

  Moderní elektronický odbavovací systém nabízí několik způsobů, jak pro cestování ve spojích Dopravního podniku Ostrava zakoupit jízdné pro skupinu dětí (resp. žáků ve věku 6-15 let). Každý jednotlivý způsob má své výhody i specifika. V níže uvedeném přehledu naleznete i to, pro jak velkou skupinu dětí je vybraný způsob vhodný.

  Přehled způsobů odbavení skupiny žáků:

  • platební karta
  • mobilní aplikace MojeDPO
  • Kreditní jízdenka
  • ODISka

  Volba počtu dětí se vždy provádí před přiložením platební karty/Kreditní jízdenky/ODISky ke žlutému odbavovacímu terminálu ve vozidle, a to na displeji přes volbu „Spolucestující“.

  Daňové doklady k jízdenkám pořízeným platební kartou/Kreditní jízdenkou/ODISkou získáte on-line přes web www.dpo.cz.

  Platební karta

  Slouží k odbavení malé skupiny. Před přiložením platební karty k terminálu ve vozidle navolíte maximálně 4 spolucestující (děti nebo dospělé v libovolné kombinaci). Jízdenky jsou přestupní a platí 45 minut.

  více

  Mobilní aplikace MojeDPO

  Rychlý a jednoduchý on-line nákup jízdenek prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO, kde je možné najednou zakoupit až 50 kusů jízdenek v libovolné kombinaci. Jízdenky přes aplikaci je potřeba zakoupit před nástupem do vozidla. Daňové doklady k jednotlivým jízdám získáte po přihlášení na adrese mojedpo.cz/jizdne. Jízdenky jsou přestupní, aplikaci stáhnete zdarma pro systémy Android nebo iOS.

  více

  KREDITní jízdenka

  Před přiložením Kreditní jízdenky lze na terminále ve vozidle zvolit a následně zakoupit najednou až 50 jízdenek pro děti nebo dospělé. V případě potřeby můžete postup opakovat až do požadovaného počtu jízdenek. Jediným omezením je pak výše kreditu nahraného na Kreditní jízdence. Jednotlivé jízdenky zakoupené ve vozidle jsou přestupní a platí 45 minut. Kreditní jízdenku (nosič s kreditem) pořídíte v jízdenkomatech, v prodejnách DPO nebo u smluvních prodejců.

  více

  ODISka

  Nejen organizacím nabízíme vyřízení tzv. anonymní/firemní ODISky, kterou lze přes web spravovat, a lehce tak kontrolovat částky nabité na tzv. elektronickou peněženku. ODISkou odbavíte na terminále ve voze v součtu až 30 osob, maximálně však 15 dětí a 15 dospělých. Jízdenky jsou přestupní a platí 45 minut.

 • Jsem důchodce a chci cestovat mimo zónu č. 77 (MĚSTO Ostrava)

  V zóně č. 77 mají cestující starší 65 let nárok na jízdné zdarma, a to na základě předložení 365denního nulového kuponu na ODISce nebo bezkontaktní bankovní kartě, případně občanského průkazu (pouze u osob narozených před 1. 1. 1946). V  tarifní oblasti XXL poté mají cestující nad 65 let nárok na zlevněné jízdné se 75% slevou. To lze uhradit na terminálu ve voze po stisknutí tlačítka „Sleva XXL“ a přiložení ODISky s platným profilem pro osoby starší 65 let a finančními prostředky v elektronické peněžence. Pro tarifní oblast XXL lze zakoupit mimo jednotlivé jízdenky i dlouhodobé jízdné na 30 nebo 90 dní, to lze mít nahrané jak na ODISce, tak k bezkontaktní bankovní kartě.