Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla nabízí k odprodeji soubor 20 kusů tramvajových vozidel T3, dle přiložené tabulky za vyvolávací cenu 858 391 Kč.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Petr Tomala.
Kontakt
telefon: +420 602 509 232;
e-mail: petr.tomala@dpo.cz.

V případě zájmu je možno dohodnout prohlídku nabízených vozidel.

Podrobnosti k jednotlivým vozům:

Ev. č. Typ vozu Zařazen do provozu Vozové km
k 4. 2. 2019
Poslední údržba Ujeto od poslední
údržby (km)
Minimální cena
908T3
zrychlovač
19831 931 763SP1
17. 12. 2015
103 54837 861 Kč
909T3
zrychlovač
19831 747 842SP2
24. 9. 2015
120 43036 905 Kč
911T3
zrychlovač
19841 921 585SP1
10. 3. 2016
113 79037 343 Kč
917T3
zrychlovač
19841 929 593SP1
8. 3. 2016
107 92738 938 Kč
936T3
zrychlovač
19851 714 870SP1
28. 12. 2016
123 94043 466 Kč
939T3
TV8
19851 722 535SP2
6. 10. 2015
150 98739 677 Kč
940T3
zrychlovač
19851 662 701SP3
29. 7. 2014
157 96437 015 Kč
950T3
zrychlovač
19851 721 269SP1
5. 12. 2014
144 28737 454 Kč
954T3
zrychlovač
19851 762 905SP1
24. 7. 2015
140 14041 179 Kč
958T3
zrychlovač
19851 719 437SP1
2. 11. 2015
115 09238 639 Kč
961T3
zrychlovač
19851 844 137SP2
5. 5. 2016
127 22341 062 Kč
978T3
TV8
19871 488 875SP3
24. 5. 2017
52 64237 920 Kč
1001T3
TV8
19871 503 606SP2
30. 6. 2015
141 41634 265 Kč
1028T3
TV8
19961 078 456SP2
6. 12. 2016
86 70342 690 Kč
1029T3
TV8
19961 052 217SP1
9. 4. 2015
154 97337 468 Kč
1035T3
TV8
1996970 419SP3
21. 10. 2014
161 15839 527 Kč
1037T3
TV8
19961 017 074SP2
19. 1. 2016
137 90542 071 Kč
1040T3
TV8
1997997 197VP
10. 6. 2015
170 131111 245 Kč
1044T3
TV8
1997964 773SP3
12. 4. 2016
137 30341 563 Kč
1047T3
TV8
1997967 791SP3
9. 9. 2014
155 68842 103 Kč

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce v jednom provedení. Nabídka v souladu s podmínkami tohoto poptávkového řízení bude podepsána oprávněnou osobou zájemce. Nabídka se podává v uzavřených obálkách doporučeně poštou na adresu:

Dopravní podnik Ostrava a.s.,
odbor kolejová vozidla,
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava,
nebo osobně v podatelně na uvedené adrese, a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek končí 10. 7. 2019 ve 12:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „Nabídka odkoupení 20 ks tramvají“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Cenová nabídka zájemce musí obsahovat:

  • nabídková cena za každý kus tramvaje v Kč bez DPH,
  • evidenční čísla tramvají, o něž má zájemce zájem (zájemce může ocenit libovolný počet tramvají),
  • název firmy, a zástupce firmy,
  • termín převzetí tramvajových vozidel, zajištění nakládky a odvozu tramvají (na náklady zájemce).

Nabídky budou otevřeny za přítomnosti ředitele úseku technického Ing. Martina Chovance, vedoucího odboru kolejová vozidla Ing. Petra Tomaly a vedoucího střediska tramvaje Poruba pana Libora Dvořáčka. Vyhodnocení proběhne formou porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců. Zadavatel se rozhodl vyhodnotit nabídky zájemců dle kritéria nejvyšší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude jednotková cena za odkup jednotlivých kusů tramvají v Kč bez DPH. Zájemci budou o výsledku poptávkového řízení informování. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit.

Vybranému zájemci bude předložena kupní smlouva a zálohová faktura. Zálohová faktura bude vystavena prodávajícím nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Nakládku a odvoz vozidel zajistí kupující na vlastní náklady.

Nabídka ke stažení

PDF