Středisko údržba autobusy Hranečník nabízí k prodeji minibus Mercedes-Benz 411 CDI.
Odprodej je možný v lednu 2020.

Cena: 25 000 Kč včetně DPH.

Inventární číslo vozu: HIM020592
Evidenční číslo vozu: 7904
Typ: Mercedes - Benz 411 CDI
Rok výroby: 2001
Stav ujetých kilometrů: 650 000
Pohotovostní hmotnost: 3 155 kg
Rozsah poškození vozidla: koroze karosérie, stav vozidla odpovídá stáří a ujetým kilometrům.
Vozidlo má platnou STK do května 2020

Minibus Mercedes-Benz 411 CDI [ev. č. 7904]
Minibus Mercedes-Benz 411 CDI [ev. č. 7904]
Minibus Mercedes-Benz 411 CDI [ev. č. 7904]

Autobus si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. - autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky minibusu, případné další doplňující informace kontaktujte:

Ing. Jiří Osmančík
vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
telefon: 59 740 2702
mobil: 724 068 307
e-mail: jiri.osmancik@dpo.cz

Vozidlo bude prodáno zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na středisko údržba autobusy Hranečník, popřípadě na podatelnu v sídle společnosti.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • inventární číslo 7904,
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:

středisko údržba autobusy Hranečník
Ing. Aleš Carbol, technický pracovník odboru silniční vozidla
Mercedes-Benz ev. č. 7904
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka

Zasílejte poštou nebo doručte osobně na podatelnu společnosti:

Dopravní podnik Ostrava a.s
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Provozní doba podatelny: v pracovní dny, 9:30 – 12 h, 12:30 – 14:00 h

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 30. 9. 2019 do 14:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti pana Tomáše Bendy, vedoucího odboru silniční vozidla, vedoucího střediska údržba autobusy Hranečník pana Ing. Jiřího Osmančíka a a technického pracovníka Ing. Aleše Carbola.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Odkoupený majetek si zájemce odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.