Generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys osobně předával prvňáčkům Základní školy Gajdošova jejich první ODISky. Podpořil tak kampaň DPO „ODISky prvňáčkům zdarma,“ která běží ještě do 30. září 2019.

První školní den na Základní škole Gajdošova byli letošní prvňáčci slavnostně pasováni na školáky, podobně jak je tomu zvykem u maturitních ročníků. Ceremoniál se odehrál 2. září v prostorách tělocvičny školy. Při této slavnosti předal generální ředitel DPO Daniel Morys žákům prvního ročníku jejich první ODISky. Akce se zúčastnili také náměstek primátora Mgr. Radim Babinec a místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Ing. Valentina Vaňková, kteří rovněž předali prvňáčkům věcné dary a popřáli jim mnoho studijních úspěchů.

Dopravní podnik Ostrava opět nabízí letošním prvňáčkům první ODISku zcela zdarma. Pokud v období od 2. května do 30. září 2019 podají rodiče žádost o vydání Osobní ODISky pro své dítě, narozené v letech 2012 a 2013, nebudou muset za vydání karty s šestiletou platností hradit poplatek ve výši 130 Kč. Na takto získanou ODISku je pak možné zakoupit zlevněnou dlouhodobou jízdenku pro žáky od 6 do 15 let nebo dobít kredit pro občasné jízdy. Bezplatné vydání ODISky bude rodičům umožněno na základě předložení vyplněné Žádosti o ODISku a rodného listu případně jiného dokladu, kterým lze ověřit osobní údaje dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů).

Žádost o ODISku bez poplatku za vydání nelze podat elektronicky, ale pouze osobně v prodejnách jízdních dokladů. Veškeré podmínky se dočtete na www.dpo.cz/prvniodiska.

Předávání ODISky prvňáčkům