Středisko údržba autobusy Hranečník nabízí k odprodeji 3 městské autobusy Karosa Irisbus B 952 včetně pneumatik.

Rozsah poškození autobusů: koroze karosérie, stav vozidel odpovídá stáří a ujetým kilometrům. Vozidla mají platnou STK.

Cena za jeden autobus: 60 000 Kč včetně DPH

Inventární č. vozu Evidenční č. vozu Typ Rok výroby Ujeté km
HIM022153 6555 Karosa Irisbus B 952.171831 2006 1 072 391
HIM022155 6557 Karosa Irisbus B 952.171831 2006 999 573
HIM022160 6561 Karosa Irisbus B 952.171831 2006 1 275 118

Autobusy si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. - autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, v pracovní dny od 8 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky zařízení, případné další doplňující informace kontaktujte:

Ing. Jiří Osmančík
vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
telefon: 59 740 2702
mobil: 724 068 307
e-mail: Jiri.Osmancik@dpo.cz

Vozidla budou prodána zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na středisko údržba autobusy Hranečník, popřípadě na podatelnu v sídle společnosti.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • inventární číslo vozu HIM,
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:

středisko údržba autobusy Hranečník
Ing. Jiří Osmančík, vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
Karosa Irisbus b 952
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka

Zasílejte poštou nebo doručte osobně na podatelnu společnosti:

Dopravní podnik Ostrava a.s
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Provozní doba podatelny: v pracovní dny, 9:30 – 12 h, 12:30 – 14:00 h

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 15. 11. 2019 do 12:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti pana Tomáše Bendy, vedoucího odboru silniční vozidla, vedoucího střediska údržba autobusy Hranečník pana Ing. Jiřího Osmančíka a a technického pracovníka Ing. Aleše Carbola.

Všichni zájemci, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Odkoupený majetek si zájemce odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.